7 kwietnia 2015

Deutsche Bank Polska partnerem konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”

Trwa 8. edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” adresowanego do autorów prac magisterskich, którzy pochylili się nad tematami związanym z promocją naszego kraju. Na laureatów czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50 tysięcy zł, publikacje, praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17 października br. Jak co roku wśród partnerów wydarzenia jest Deutsche Bank Polska.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polską Organizacją Turystyczną oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, już po raz ósmy zachęcają absolwentów szkół wyższych do wzięcia udziału w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”. Organizatorzy konkursu chcą zmotywować studentów do podejmowania prac badawczych w obszarze szeroko rozumianej promocji Polski – jej gospodarki, wizerunku, nauki, kultury, turystyki, sportu. Deutsche Bank, jako partner konkursu, od 2008 roku wspiera nadrzędny cel wydarzenia, jakim jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz zwiększanie zainteresowania marketingiem narodowym kraju.


Do tematyki konkursu zaliczają się takie obszary badań poruszane w pracach magisterskich jak m.in.:

- Nowoczesne metody promocji polskiego eksportu
- Działania na rzecz wizerunku Polski na świecie
- Promocja polskich miast i regionów
- Wyzwania rozwojowe polskich miast i regionów
- Promocja Polski w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji politycznej
- Promocja turystyki i agroturystyki
- Rola bankowości, rynków kapitałowych i pieniężnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski
- Rola Internetu w szeroko rozumianej promocji Polski
- Promocja polskiej branży rolno-spożywczej

Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza oraz Fundacji PZU. Pula nagród pieniężnych wynosi ok. 50 tysięcy zł., ponadto dla laureatów przygotowano atrakcyjne oferty praktyk i staży, a fragmenty najlepszych prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja”.

Pracę magisterską może zgłosić uczestnik konkursu lub szkoła wyższa, reprezentowana przez dziekana lub promotora do 17 października 2014 roku. Szczegóły na temat zgłoszeń i więcej informacji o konkursie znajdują się pod adresem: www.terazpolska.pl

Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Gospodarki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Sportu i Turystyki, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. W gronie partnerów honorowych znajdują się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW.

Kontakt dla mediów:

Sabina Salamon
Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
Tel. +48(22) 339-9505
Mobile +48 510001100
Email sabina.salamon@db.com


O Banku

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank - jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako część Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami, stawia na profesjonalne doradztwo, najwyższy standard obsługi oraz wysoką jakość i różnorodność produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodzących w gospodarce i świecie finansów. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Zarówno Klientom indywidualnym, jak i biznesowym, Bank proponuje wygodne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe wraz z kartami płatniczymi, stanowiące platformę do dokonywania wszelkich transakcji bankowych oraz nagradzany w niezależnych rankingach, bezpłatny rachunek maklerski db Makler. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku Deutsche Bank wdrożył strategię otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w różnych walutach i klasach, w tym fundusze zarządzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest także jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniających pełną lub częściową ochronę kapitału. Oferuje Klientom dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 180 Oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.deutschebank.plback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.