1 października 2014

Bardzo dobre wyniki produktów inwestycyjnych z oferty Deutsche Bank

Produkty inwestycyjne z oferty Deutsche Bank kontynuują bardzo dobre wyniki. Zakończona właśnie db Elita Funduszy III_2 zapewniła Klientom zysk w wysokości 33% brutto, w skali 3 lat, przy pełnej ochronie kapitału.

Trzyletni produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Elita Funduszy III_2 osiągnął wynik 27,11% netto (~33,47% brutto, czyli 11,16% w skali roku). Aktywem bazowym db Elity Funduszy III_2 był fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Global Total Return.


- Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkty z linii db Elita Funduszy stanowią alternatywę dla Klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału. Warto podkreślić, że do tej pory wszystkie edycje produktów z linii db Elita Funduszy, które oferujemy naszym Klientom regularnie od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami. db Elity Funduszy zapewniają 100-procentową ochronę składki zainwestowanej, a zysk zależy od wyników wyselekcjonowanych przez naszych ekspertów funduszy inwestycyjnych, które stanowią aktywo bazowe – mówi Monika Sadowska, Manager w Biurze Produktów Inwestycyjnych i Bancassurance, Deutsche Bank.

Poszczególne subskrypcje db Elit Funduszy uruchamiane są z częstotliwością miesięczną. Już na początku października w ofercie Deutsche Bank pojawi się kolejna db Elita Funduszy oparta o nowy koszyk funduszy.

Równocześnie inwestycja w produkt strukturyzowany Certyfikaty Ekspresowe powiązane z Indeksem EuroStoxx50 skupiającego 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy euro zakończyła się po roku wynikiem 8,5%. Zakończone certyfikaty to maksymalnie czteroletni produkt inwestycyjny, który umożliwiał osiąganie potencjalnego zysku zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx50, jak i w okresie stagnacji.

Deutsche Bank kieruje ofertę produktów strukturyzowanych do Klientów zainteresowanych inwestycjami, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. W zależności od rozwiązania, produkty dostępne są także w wersjach z mechanizmem pełnej lub częściowej ochrony kapitału. Subskrypcje kolejnych edycji produktów są uruchamiane na początku każdego miesiąca.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.