30 września 2014

Kredyt Biznes Hipoteka Deutsche Bank Polska na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą

Deutsche Bank Polska poszerzył swoją ofertę kredytową dla sektora MŚP o nowy produkt – „Biznes Hipoteka”, w ramach którego środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel inwestycyjny lub finansowanie bieżącej działalności firmy. Zabezpieczeniem w tym wypadku jest hipoteka na nieruchomości.

- Aktywnie wspieramy przedsiębiorstwa sektora MŚP. Teraz, z myślą o podmiotach szukających możliwości dodatkowego finansowania z zabezpieczeniem w postaci posiadanych nieruchomości, wzbogaciliśmy dodatkowo naszą ofertę o nowy produkt - „Biznes Hipoteka”. Przedsiębiorcy – zarówno firmy, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – mogą w ten sposób skorzystać z długoterminowego, nawet 15-letniego kredytu, z wysokim LTV, które w zależności od okresu kredytowania może wynieść do 70% wartości nieruchomości, a pozyskane środki przeznaczyć na dowolny cel obrotowy lub inwestycyjny. Co ważne, w tym wypadku nie ma konieczności przedstawiania faktur potwierdzających sposób wykorzystania kredytu. Weryfikacja będzie przeprowadzana dopiero podczas przeglądów rocznych, na podstawie standardowych dokumentów finansowych dostarczanych przez Klienta – podkreśla Paweł Dziekoński, Dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych w Deutsche Bank Polska.


Kredyt oferowany jest w trzech walutach: PLN, EUR i USD, w wysokości od 100 tys. PLN do równowartości 1 mln EUR, przy czym maksymalna kwota uzależniona jest od poziomu LTV nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Może być nim działka, lokal mieszkalny lub użytkowy, dom czy nieruchomość komercyjna. Kredyty udzielane są również w powiązaniu z transakcją IRS, w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Szczegółowe warunki produktu:
  • Waluta kredytu: PLN, EUR, USD
  • Minimalna kwota: 100 000 PLN
  • Maksymalna kwota: równowartość 1 000 000 EUR, uzależniona od LTV, które może wynieść max. 70% przy okresie kredytowania do 5 lat; max. 60% - do 10 lat; max. 50% - do 15 lat
  • Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat
  • Oprocentowanie: zmienne, oparte na 3M WIBOR/LIBOR/EURIBOR + marża ustalana indywidualnie  
  • Płatność odsetek: miesięcznie lub kwartalnie
  • Harmonogram spłat: miesięczne lub kwartalne równe raty kapitałowe lub równe raty kapitałowo-odsetkowe
  • Główne zabezpieczenie: wpis hipoteki na 1. miejscu w KW nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zabezpieczenia na kwotę nie niższą niż 120% wartości kredytu
  • Prowizja za udzielenie kredytu: ustalana indywidualnie
Pozostałe opłaty zgodnie z TOiP: https://www.deutschebank.pl/product-doc-3084409.bdocback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.