22 września 2014

Pożyczka pod aktywa z oprocentowaniem już od 4,68%

W Deutsche Bank Polska Klienci indywidualni mogą skorzystać z promocyjnej oferty db pożyczki pod aktywa z oprocentowaniem na poziomie już od 4,68%. Zabezpieczeniem w jej przypadku są lokaty terminowe w Deutsche Bank Polska lub innych bankach, a środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Promocyjna oferta cenowa dotyczy pożyczek złotowych zaciąganych na okres maksymalnie 5 lat w wysokości minimum 20 000 zł, a w przypadku odnowienia – w kwocie większej o 20 000 zł w stosunku do tej pierwotnej.

 
Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę w następującej wysokości: 2% dla kwot od 100 000 zł; 2,5% - od 50 000 zł do 99.999,99 zł oraz 3% - dla pożyczek od 20 000 zł do 49.999,99 zł. Tym samym oprocentowanie db pożyczki pod aktywa kształtuje się obecnie na poziomie od 4,68% do 5,68% (stan na 22 września 2014 r.). Prowizja przygotowawcza wynosi 1,5% dla przedziału 20 000 - 99.999,99 zł, natomiast 1% - w przypadku kwot od 100 000 zł.

db pożyczka pod aktywa umożliwia uzyskanie środków na dowolny cel, bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o dochodach. Zabezpieczeniem w jej przypadku są lokaty terminowe w Deutsche Bank Polska lub jakimkolwiek innym banku. Maksymalna kwota pożyczki jest nieograniczona – zależy wyłącznie od wartości zabezpieczenia.

Promocja jest bezterminowa, do odwołania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Banku:
https://www.deutschebank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/db-pozyczka-pod-aktywa.html?pm=submenu&pc=klienci-indywidualni-db-pozyczka-pod-aktywa

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanej promocji. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.