4 sierpnia 2014

Nowy kredyt inwestycyjny dla firm w ofercie Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska poszerzył swoją ofertę o kolejne produkty wspierające rozwój przedsiębiorstw. W ramach współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) Bank przygotował nowy kredyt inwestycyjny z preferencyjnym oprocentowaniem. Oferta skierowana jest do małych i średnich firm oraz Small Mid-Caps.

Kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego można przeznaczyć na inwestycje i wydatki realizowane i ponoszone w związku z rozwojem przedsiębiorstwa. Chodzi głównie o takie działania jak: zakup, remont lub rozbudowa rzeczowych aktywów trwałych (z wyjątkiem finansowania zakupu gruntów), inwestycje w wartości niematerialne i prawne (np. finansowanie działalności badawczo-rozwojowej), jak również wymianę pokoleniową lub przekazanie przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym personelu. Firmy mogą przeznaczyć pozyskane środki np. na sfinansowanie budowy nieruchomości, zakup nieruchomości lub zakup maszyn i urządzeń.


W porównaniu ze standardową ofertą, kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyróżniają się preferencyjnymi warunkami finansowania. Istnieje także możliwość łączenia ich z dotacjami unijnymi.

Oferta skierowana jest do mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP) oraz przedsiębiorstw kategorii MidCap, w których zatrudnienie jest mniejsze niż 3000 Pracowników. 

Parametry kredytu
  • Minimalna kwota kredytu: 10 000 PLN
  • Waluta kredytu: PLN, EUR, USD
  • Minimalny okres kredytowania: 4 lata
  • Maksymalny okres kredytowania: do 15 lat

Wśród innych programów pomocowych oferowanych przez Bank dostępne są także kredyty objęte gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W jego ramach Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które inwestują w innowacje albo badania i rozwój, mogą liczyć na preferencyjne kredyty o łącznej wartości niemal 210 mln zł. Wśród innych programów pomocowych oferowanych przez Deutsche Bank dostępne są także kredyty ze środków niemieckiego banku państwowego KfW – Kreditanstalt fur Wiederaufbau o łącznej wartości 40 mln euro. Dodatkowo Bank posiada w ofercie gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach PLG – Portfelowej Linii Gwarancji (150 mln zł), w tym również gwarancje na zasadach de minimis (400 mln zł). Deutsche Bank Polska stawia więc na finansowanie firm z sektora MSP nie tylko z własnego kapitału, ale też w ramach wszelkich dostępnych projektów pomocowych tak, żeby maksymalnie wspierać rozwój polskiego biznesu.

Inwestycje i wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem w ramach oferty kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Rozwoju obejmują:  
  • zakup, remont lub rozbudowę rzeczowych aktywów trwałych z wyjątkiem gruntów

  • inwestycje w wartości niematerialne i prawne:
- koszty opracowania, planowania i finansowania ponoszone na etapie budowy rzeczowych aktywów trwałych;
- wydatki na prace badawczo-rozwojowe (honoraria, koszty prac rozwojowych oraz wynagrodzenia brutto bezpośrednio związane z pracami badawczo-rozwojowymi i innowacjami);
- tworzenie sieci dystrybucji na rynkach krajowych lub na innych rynkach w ramach UE (nabywanie aktywów i/lub znaków towarowych, koszty operacyjne i koszty pracy);

  • wymianę pokoleniową lub przekazanie przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym personelu (tzn. przejście poprzedniego właściciela na emeryturę), w celu umożliwienia takiemu przedsiębiorstwu dalszego prowadzenia działalności gospodarczejback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.