21 lipca 2014

Przedłużenie promocji pakietów atrakcyjnych lokat z oprocentowaniem aż do 10% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank przedłużył ofertę specjalną lokat wraz z funduszami. Do końca lipca Klienci mogą wybierać spośród trzech pakietów - Silver, Gold, Platinum. W zależności od pakietu, środki są zdeponowane na 3-miesiecznej lokacie o oprocentowaniu 4%, 6% lub 10% w skali roku. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI.

Oferta Deutsche Bank, która łączy w sobie zalety atrakcyjnie oprocentowanej lokaty z funduszami, z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje trzy pakiety do wyboru:  

 • Pakiet Silver – 50% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 4% w skali roku i 50% w fundusze Skarbiec TFI
 • Pakiet Gold – 25% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 6% w skali roku i 75% w fundusze Skarbiec TFI
 • Pakiet Platinum - 10% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 10% w skali roku i 90% w fundusze Skarbiec TFI.
W ramach oferty Klient może nabywać jednostki 23 funduszy Skarbiec TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Wśród nich do wyboru są m.in. cztery subfundusze Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO dające unikalne, globalne rozwiązania inwestycyjne. Fundusze Skarbiec TFI są nagradzane i wyróżniane przez prasę finansową. 

Przegląd wybranych funduszy:
 • Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych został uznany za najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcji europejskich rynków wschodzących 2013 (nagroda Alfa przyznana przez Analizy Online). Fundusz wypracował wynik za ostatnie 12 miesięcy +6,14%*, a za ostatnie trzy lata zarobił +37,13%*.
 • Subfundusz Skarbiec - Depozytowy to najlepszy uniwersalny fundusz papierów dłużnych 2013 i 2010 według Analiz Online; roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 wyniosła +2,01%, stopa zwrotu za ostatnie 3 lata +19,68%, za ostatnie 5 lat +39,94%.

 • Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek jest liderem wielu rankingów, a jego roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła +15,57%. W 2013 roku fundusz zarobił aż +40,19%.
 • Subfundusz Skarbiec - III Filar został uznany za najlepszy wśród funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu w 2012 r. przez „Puls Biznesu”; roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła +2,61%, za 3 lata +12,69%, za 5 lat +28,10%.

 • Subfundusz Skarbiec - Waga jest jednym z najlepszych funduszy zrównoważonych według dziennika „Rzeczpospolita”, uznany za najlepszy spośród polskich funduszy mieszanych zrównoważonych przez „Puls Biznesu”. Jego roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wyniosła 0,19%, za 3 lata +2,73%, za 5 lat +20,58%.
Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 2 tys. zł, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Oferta jest przeznaczona zarówno dla nowych, jak i dla dotychczasowych Klientów, którzy powiększą stan swoich aktywów w Deutsche Bank w okresie promocji, trwającej do 31 lipca br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie Deutsche Bank:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7176195.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji-Bankowy-Skarbiec

*Wszystkie roczne stopy zwrotu na dzień 02.06.2014 r.; historyczne wyniki nie gwarantują uzyskania takich samych zysków z jednostek uczestnictwa w przyszłościback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.