4 lipca 2014

Deutsche Bank Polska rozwija ofertę kredytową dla wolnych zawodów

Deutsche Bank Polska przygotował specjalną ofertę dla grup zawodowych – kredyt inwestycyjny dla Profesjonalistów. Nowy produkt, skierowany jest do reprezentantów takich profesji jak: lekarz, dentysta, biegły rewident, księgowy, prawnik i weterynarz, którzy potrzebują środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej.

Kredyt inwestycyjny dla Profesjonalistów Deutsche Bank Polska, zakłada nawet 7-letni okres kredytowania z maksymalną kwotą kredytu wynoszącą 400 tysięcy złotych. Celem finansowania są inwestycje związane z rozwojem działalności gospodarczej wolnych zawodów – lekarzy, dentystów, biegłych rewidentów, księgowych, prawników i weterynarzy.


Z myślą o reprezentantach tych profesji, prowadzących małe firmy lub jednoosobowe działalności gospodarcze, Bank uprościł dokumentację oraz proces weryfikacji zdolności kredytowej. Kredyt dla Profesjonalistów daje także możliwość refinansowania nakładów do 24 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku, a kwota kredytu wypłacona zostaje bezpośrednio na rachunek Klienta. Minimalna wartość kredytu to 10 tysięcy złotych.

- Kontynuujemy prace nad rozwojem oferty banku dla mikroprzedsiębiorstw. Przygotowując zmiany w ofercie bierzemy pod uwagę potrzeby konkretnych grup Klientów tego segmentu. Nowy produkt adresuje potrzeby osób prowadzący działalność gospodarczą i będących jednocześnie przedstawicielami wolnych zawodów, którzy poszukują środków na rozwój swojej firmy - mówi Waldemar Jarek, Dyrektor w Deutsche Bank Polska odpowiedzialny za rozwój oferty kredytowej dla Klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorców.

Wnioskując o kredyt należy przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu. Z oferty mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat, jak również wspólnicy w spółkach cywilnych, jawnych lub partnerskich. O kredyt można się ubiegać we wszystkich Oddziałach Banku w całej Polsce.

Oferta dla firm w Deutsche Bank Polska to szeroka gama produktów sprofilowanych pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Poza kredytem dla wolnych zawodów, a pełną gamą finansowania inwestycyjnego i obrotowego Bank oferuje również liczne formy wsparcia finansowego dla  sektora MSP, w tym m.in. kredyty inwestycyjne, kredyty w rachunku bieżącym, inwestycyjne kredyty ze środków EBI – Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kredyty ze środków KfW – Kreditanstalt fur Wiederaufbau oraz gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach PLG – Portfelowej Linii Gwarancji, w tym również gwarancję na zasadach de minimis.

Parametry kredytu:

  • Minimalna kwota kredytu: 10.000 PLN
  • Maksymalna kwota kredytu: 400 000 PLN
  • Waluta: PLN
  • Okres kredytowania: maksymalnie 7 lat
  • Stopa procentowa: zmienna, zależna od WIBOR
  • Płatność odsetek: miesięcznie

Harmonogram spłat: miesięczne równe raty kapitałowo-odsetkoweback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.