3 lipca 2014

Taniej w pierwszym roku – obniżka marży kredytów mieszkaniowych w Deutsche Bank Polska

Osoby zainteresowane finansowaniem nieruchomości mogą skorzystać z nowej oferty Deutsche Bank Polska, w ramach której w pierwszym roku kredytowania marża wynosi 1,2% w Pakietach: Ubezpieczeniowym lub Inwestycyjnym, bądź też 1,1% w przypadku Pakietu Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. Warunki te obowiązują również dla kredytów udzielanych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Nowe warunki dotyczą obniżki marży w okresie 12 miesięcy od wypłaty całości lub pierwszej transzy kredytu mieszkaniowego, udzielonego w PLN. Niezależnie od poziomu LTV, wynosi ona 1,2% w przypadku Pakietów: Ubezpieczeniowego i Inwestycyjnego, lub 1,1% w ramach Pakietu Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. Po okresie pierwszych 12 miesięcy, marża – w zależności od LTV i stawek ustalonych dla danego Pakietu – będzie wynosiła analogicznie: od 1,59% lub od 1,39%. Kredyty zwolnione są z prowizji z tytułu ich udzielenia.


Z oferty mogą skorzystać osoby, które wypełnią warunki przewidziane dla danego Pakietu:

Pakiet Ubezpieczeniowy (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,59% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego* (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uwzględnienia obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również inwestycjami):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,2%
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,59% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego* (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uwzględnienia obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową oraz inwestycjami):
 • marża przez 1. rok kredytowania: 1,1%,
 • marża po okresie pierwszych 12 miesięcy: od 1,39% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata
  z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego* (również w okresie pierwszych 12 miesięcy) bez uzyskania obniżek za posiadane produkty, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

* Pakiet Standardowy bez obniżek za posiadanie dodatkowych produktów: marża: od 2,69% w zależności od poziomu LTV, prowizja za udzielenie kredytu: 2%.


Szczegółowe informacje dotyczące kredytu mieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych:
https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/kategoria-komunikaty-prasowe/mieszkanie-dla-mlodych-w-deutsche-bank-polska.htmlback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.