10 czerwca 2014

Mieszkanie dla Młodych w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska poszerzył ofertę hipoteczną o kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Nieruchomość można sfinansować w oparciu o warunki cenowe obowiązujące dla standardowych kredytów mieszkaniowych.

Z badania, które przeprowadziliśmy wśród młodych ludzi w wieku do 35. roku życia, wynika, że aż 38 proc. z nich w dalszym ciągu mieszka z rodzicami lub u rodziny, a co piąta osoba planująca zakup mieszkania liczy na rządową pomoc w tym zakresie – mówi Agnieszka Pilarek, Dyrektor Biura Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank Polska. – Zapotrzebowanie na wsparcie w finansowaniu własnego mieszkania lub domu jest więc ogromne, a środki na ten cel z funduszu Banku Gospodarstwa Krajowego w dalszym ciągu dostępne. Mamy więc nadzieję, że udostępniając w ramach programu MdM naszą bardzo zróżnicowaną, dostosowaną do wielu potrzeb ofertę, przyczynimy się do poprawy sytuacji mieszkaniowej młodych osób.


Zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r., poz. 1304, z późn. zm.) z dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu na rynku pierwotnym mogą skorzystać osoby w wieku do 35. roku życia, pozostające w związku małżeńskim, będące stanu wolnego lub samotnie wychowujące dziecko. Rodzina bezdzietna oraz osoby stanu wolnego mogą uzyskać rządową dopłatę do kredytu w wysokości 10% ceny nieruchomości zgodnie ze wskaźnikami przeliczeniowymi dla konkretnej lokalizacji, zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku rodzin oraz osób samotnych posiadających dzieci dofinansowanie wyniesie 15%, a jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, będzie można otrzymać dodatkowe 5-procentowe wsparcie w formie spłaty części kredytu.

Kredyt mieszkaniowy w ramach programu MdM udzielany jest w PLN na okres min. 15 lat, a jego kwota powinna stanowić co najmniej 50% transakcyjnej ceny nieruchomości. Nabywca lokalu, znajdującego się wyłącznie na terenie Polski, musi być jednocześnie stroną umowy kredytu.

Warunki cenowe kredytu mieszkaniowego z rządowym dofinansowaniem są analogiczne do standardowej oferty hipotecznej obowiązującej w Deutsche Bank Polska, dostosowanej do różnorodnych potrzeb Klientów. Dlatego też, równolegle do oferty standardowej, przygotowane zostały atrakcyjne warunki cenowe dla Klientów zainteresowanych także innymi rozwiązaniami z oferty Deutsche Bank. Tym samym, w przypadku skorzystania z innych produktów banku, kredyt w ramach programu MdM można uzyskać z marżą na poziomie już od 1,39% i prowizją od 0 zł.

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych Deutsche Bank udostępnia 4 pakiety:

Pakiet Standardowy:
 • marża: od 2,69% w zależności od poziomu LTV, z możliwością uzyskania obniżek
  w przypadku skorzystania z dodatkowych produktów Banku, takich jak: rachunki db Life, db Invest lub db Elite wraz z wpływami miesięcznymi z tytułu uzyskania dochodu, karta kredytowa lub ubezpieczenie od utraty pracy; przy czym rachunek i karta kredytowa muszą być utrzymywane przez cały okres kredytowania,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży
  o wartość obniżki za poszczególne produkty dodatkowe wskazanej w umowie kredytu
 • prowizja za udzielenie kredytu: 2%.

Pakiet Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również inwestycjami):
 • marża: od 1,59% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego bez możliwości skorzystania z dodatkowych obniżek,
  a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Ubezpieczeniowy (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową):
 • marża: od 1,59% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia oraz karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego bez możliwości skorzystania z dodatkowych obniżek, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Pakiet Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny (dla osób zainteresowanych również ochroną ubezpieczeniową oraz inwestycjami):
 • marża: od 1,39% (w zależności od poziomu LTV),
 • prowizja za udzielenie kredytu: brak,
 • produkty wchodzące w skład pakietu: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU AXA lub TU Skandia ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU Amplico (składka płatna za dwa lata
  z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne – 0,042%), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy,
 • niewypełnienie któregokolwiek z powyższych warunków wiąże się z podwyższeniem marży do poziomu z Pakietu Standardowego bez możliwości skorzystania z dodatkowych obniżek, a także koniecznością zapłaty prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
 • wcześniejsza częściowa lub całkowita spłata kredytu w ciągu pierwszych 5 lat okresu kredytowania będzie wiązała się z zapłatą prowizji zgodnie z TPiO.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad programu Mieszkanie dla Młodych na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego:
http://www.bgk.com.pl/mieszkanie-dla-mlodych/informacje-o-programie-md-m

Pełny raport dotyczący sytuacji młodych osób oraz ich potrzeb mieszkaniowych:
https://www.deutschebank.pl/biuro-prasowe/raporty-i-analizy/kategoria-materialy-analityczne/sondaz-dla-mlodych-wlasne-mieszkanie-to-luksus-.html

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.