9 czerwca 2014

Pakiety atrakcyjnych lokat z oprocentowaniem aż do 10% z funduszami inwestycyjnymi w Deutsche Bank

Deutsche Bank wprowadził do oferty trzy pakiety Silver, Gold, Platinum, w skład których wchodzą atrakcyjnie oprocentowane, trzymiesięczne lokaty oraz fundusze inwestycyjne. W zależności od pakietu, środki są zdeponowane na lokacie o oprocentowaniu 4%, 6% lub 10% w skali roku przez pierwsze trzy miesiące. Pozostała kwota przeznaczana jest na nabycie jednostek funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI.

Nowa oferta Deutsche Bank przeznaczona jest dla osób, które szukają rozwiązań oszczędnościowych o atrakcyjnym oprocentowaniu, a jednocześnie myślą o inwestowaniu wolnych środków w dłuższym terminie. W jej ramach Deutsche Bank oferuje trzy pakiety do wyboru: 

 • Pakiet Silver – 50% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 4% w skali roku i 50% w fundusze Skarbiec TFI
 • Pakiet Gold – 25% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 6% w skali roku i 75% w fundusze Skarbiec TFI
 • Pakiet Platinum - 10% środków może być ulokowanych na trzymiesięcznej lokacie
  z oprocentowaniem 10% w skali roku i 90% w fundusze Skarbiec TFI.
W ramach oferty Klient może nabywać bez opłaty wstępnej jednostki 23 funduszy Skarbiec TFI dostępnych w ofercie Deutsche Bank. Wśród nich do wyboru są m.in. cztery subfundusze Skarbiec - JP Morgan Asset Management Funds Polska SFIO dające unikalne, globalne rozwiązania inwestycyjne. Fundusze Skarbiec TFI są nagradzane i wyróżniane przez prasę finansową. 

Przegląd wybranych funduszy:
 • Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych został uznany za najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcji europejskich rynków wschodzących 2013 (nagroda Alfa przyznana przez Analizy Online). Fundusz wypracował wynik za ostatnie 12 miesięcy +6,14%, a za ostatnie trzy lata zarobił +37,13%.
 • Subfundusz Skarbiec - Depozytowy to najlepszy uniwersalny fundusz papierów dłużnych 2013 i 2010 według Analiz Online; roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 wynosi +2,01%, stopa zwrotu za ostatnie 3 lata +19,68%, za ostatnie 5 lat +39,94%.
 • Subfundusz Skarbiec - Małych i Średnich Spółek jest liderem wielu rankingów, a jego roczna stopa zwrotu na 02.06.2014 r. wynosi +15,57%. W 2013 roku fundusz zarobił aż +40,19%.

 • Subfundusz Skarbiec - III Filar został uznany za najlepszy wśród funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu w 2012 r. przez „Puls Biznesu”; roczna stopa zwrotu to+2,61%, za 3 lata +12,69%, za 5 lat +28,10%.

 • Subfundusz Skarbiec - Waga jest jednym z najlepszych funduszy zrównoważonych według dziennika „Rzeczpospolita”, uznany za najlepszy spośród polskich funduszy mieszanych zrównoważonych przez „Puls Biznesu”. Jego roczna stopa zwrotu wynosi 0,19%, za 3 lata +2,73%, za 5 lat +20,58%.
Klienci mają również możliwość nabycia jednostek funduszy inwestycyjnych bez konieczności wpłaty na lokatę.

- Z badań Deutsche Bank wynika, że Polacy coraz chętniej myślą o długoterminowym pomnażaniu kapitału. Nasza oferta, która łączy w sobie zalety atrakcyjnie oprocentowanej lokaty z funduszami, z jednej strony pomaga dywersyfikować oszczędności, z drugiej stanowi impuls do aktywnego inwestowania środków w dłuższym terminie. Jest to istotne, gdy oczekujemy potencjalnie wyższych zwrotów niż tylko w przypadku depozytów. Atrakcyjne oprocentowanie lokaty w pakietach stanowi zachętę do wypróbowania możliwości, jakie dają fundusze, które powinny stanowić składową długoterminowych portfeli inwestycyjnych – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych Deutsche Bank.

Minimalna kwota wpłaty w przypadku jednego pakietu wynosi 2 tys. zł, przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy lokatą a funduszami. Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty. Oferta jest przeznaczona zarówno dla dotychczasowych, jak i dla nowych Klientów Deutsche Bank, którzy wpłacą nowe środki w okresie promocji, trwającej do 30 czerwca br. Z oferty można skorzystać we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank.

Regulamin promocji dostępny jest na stronie Deutsche Bank:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7176195.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji-Bankowy-Skarbiec


*Wszystkie roczne stopy zwrotu na dzień 02.06.2014 r.; historyczne wyniki nie gwarantują uzyskania takich samych zysków z jednostek uczestnictwa w przyszłości back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.