21 stycznia 2014

Nowa subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 III

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach trzeciej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Express db EuroStoxx50 emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Certyfikaty o maksymalnie 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym powiązane są z wynikami indeksu EuroStoxx50, a oferowany kupon może wynieść 3,15 proc. w skali 6 miesięcy. Zapisy na Certyfikaty Express db EuroStoxx50 przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 30 stycznia br.

Express db EuroStoxx50 to certyfikaty strukturyzowane o maksymalnie 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym z możliwością wcześniejszego wykupu przez Emitenta - Deutsche Bank AG z siedzibą w Londynie - w każdej z półrocznych dat obserwacji. Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysku zarówno w przypadku wzrostu, jak i w okresie stagnacji cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx50.


Certyfikaty dają szansę na atrakcyjny zwrot z kapitału na poziomie 3,15 proc. już po pół roku. Zysk dla inwestora wypłacany będzie po pierwszych sześciu miesiącach inwestycji w przypadku, kiedy w dacie obserwacji poziom indeksu EuroStoxx50 będzie równy lub wyższy niż wartość jego początkowa z 6 lutego 2014. Jeśli natomiast wartość ta będzie niższa, inwestycja będzie kontynuowana przez kolejne sześć miesięcy, a wartość kuponu wzrośnie liniowo według zasady:
 • Pierwsze półrocze inwestycji:           kupon = 1 x 3,15 proc. 
 • Drugie półrocze inwestycji:               kupon = 2 x 3,15 proc. 
 • Trzecie półrocze inwestycji:              kupon = 3 x 3,15 proc. 
 • Czwarte półrocze inwestycji:             kupon = 4 x 3,15 proc. 
 • Piąte półrocze inwestycji:                  kupon = 5 x 3,15 proc. 
 • Szóste półrocze inwestycji:               kupon = 6 x 3,15 proc. 
 • Siódme półrocze inwestycji:              kupon = 7 x 3,15 proc. 
 • Ósme półrocze inwestycji:                kupon = 8 x 3,15 proc. 
Maksymalny zysk może więc wynieść nawet 25,2 proc. po 4 latach inwestycji.

Jeśli w dniu zakończenia inwestycji indeks EuroStoxx50 spadnie poniżej bariery w wysokości 70% swojej wartości z dnia ustalenia poziomu początkowego, Inwestor ponosi ryzyko utraty proporcjonalnej części początkowo zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych, przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów). Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Express db EuroStoxx50 do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

            Podstawowe parametry Certyfikatów Express db EuroStoxx50:
 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: indeks EuroStoxx50
 • Zapadalność: 4 lata
 • Okres subskrypcji: do 30 stycznia 2014 r.
 • Planowana data emisji: 6 lutego 2014 r.
 • Dzień ustalenia poziomu początkowego: 6 lutego 2014 r.
 • Dzień ustalenia poziomu końcowego: 6 lutego 2018 r.
 • Dzień zapadalności: 16 lutego 2018 r.
 • Dni obserwacji: 6 sierpnia 2014 r., 6 lutego 2015 r., 6 sierpnia 2015 r., 8 lutego 2016 r., 8 sierpnia 2016 r., 6 lutego 2017 r., 7 sierpnia 2017 r., 6 lutego 2018 r.
 • Kupon: 3,15 proc. w skali pół roku
 • Bariera: 70 proc. poziomu początkowego
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowychback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.