12 marca 2014

Badanie Deutsche Bank: Polak na zakupach z kartą w portfelu

W najnowszym badaniu Deutsche Bank sprawdził, jakie są preferencje zakupowe Polaków. Okazuje się, że dużo bardziej cenimy sobie wysoką jakość produktów, niż ich niski koszt, choć w idealnym wariancie najbardziej pożądane są możliwie dobrej jakości towary w rozsądnej cenie. Okazyjnie kupujemy na wyprzedażach w Internecie, sprawdzając również ceny w porównywarkach internetowych. Kobiety i mężczyźni szukają okazji inaczej – panie w sklepach, panowie w Internecie. Co trzeci Polak deklaruje, że zawsze korzysta z karty debetowej na zakupach, najczęściej płacąc nią za produkty spożywcze i ubrania. Kartą kredytową posługujemy się przede wszystkim, kiedy brakuje nam pieniędzy na bieżące wydatki.
Sondaż przeprowadzony na zlecenie Deutsche Bank pokazuje, w jaki sposób Polacy definiują inteligentne zakupy i gdzie szukają okazji zakupowych. Prawie 42 proc. ankietowanych przyznało, że kupuje okazyjnie na sklepowych wyprzedażach. Jedna czwarta (24 proc.) kupując online sprawdza ceny w internetowych porównywarkach, a kolejne 20 proc. korzysta z aukcji online. Jednocześnie, aż 38 proc. badanych deklaruje, że nie szuka okazji, kupując wyłącznie to co jest im w danym momencie niezbędne i tylko wtedy, gdy mają taką możliwość.

Kobieta w sklepie, mężczyzna przed komputerem

Badanie ujawnia różnice w strategiach poszukiwania okazji zakupowych przez kobiety
i meżczyzn. Kobiety chętniej korzystają z tradycyjnych wyprzedaży w sklepach (46 proc. pań i 37 proc. panów). Mężczyźni natomiast są bardziej skłonni szukać okazji w sieci. Prawie jedna trzecia z nich deklaruje, że korzysta z porównywarek online (wobec 19 proc. kobiet), a co czwarty kupuje taniej korzystając z aukcji internetowych (24 proc. mężczyzn i 16 proc. kobiet).

W badaniu widoczne są również spore różnice pokoleniowe. Młodsi respondenci nie tylko chętniej korzystają z internetowych narzędzi, ale w ogóle o wiele przychylniej patrzą na wszelkiego rodzaju okazje cenowe. Z tzw. zakupów grupowych  korzysta niemal 18 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata i tylko 2,3 proc. osób mających ponad 55 lat. Aż 54 proc. osób powyżej 65 roku życia deklaruje, że wcale nie korzysta z okazji zakupowych, natomiast w grupie 18-24 odsetek takich odpowiedzi wyniósł tylko 4 proc. Atrakcyjne cenowo produkty przez Internet najczęściej kupują osoby lepiej zarabiające, posiadające wyższe wykształcenie.

Jakość ważniejsza niż cena

Co drugi ankietowany (48 proc.) uważa, że „inteligentne zakupy” to takie, gdy kupujemy wyłącznie produkty w danym momencie niezbędne. Dla 36 proc. badanych termin ten oznacza nabywanie produktów lepszej jakości, nawet jeśli są one droższe. Ponad jedna czwarta (28 proc.) wskazuje na kupowanie produktów jak najwyższej jakości, w możliwie atrakcyjnej cenie.

Kupowanie wcześniej upatrzonych produktów w promocyjnych cenach jest synonimem inteligentnych zakupów dla 14 proc. pytanych, dla 11 proc. to nabywanie produktów, które aktualnie są w promocji. Tylko niespełna 10 proc. Polaków utożsamia termin „intelignetne zakupy” z kupowaniem możliwie jak najtaniej.

Jak pokazuje badanie kobiety są nieco bardziej skłonne, aby zapłacić więcej za produkt lepszej jakości (39 proc., wobec 34 proc. mężczyzn). Jednocześnie są one w większym stopniu zainteresowane kupowaniem na promocjach (14 proc.), częściej szukają też jak najtańszych produktów (12 proc.). Mężczyźni z kolei chętniej szukają równowagi pomiędzy ceną a jakością (30 proc.). Polowanie na promocje to przede wszystkim domena ludzi młodych (23 proc.). Dla osób starszych przejawem inteligentnych zakupów jest nabywanie produktów możliwie najtańszych (22 proc.).

Po co wyciągać kartę z portfela?

Jak pokazuje badanie kartę debetową posiada dziś 31 proc. osób z wyższym wykształceniem i tylko 15 proc. osób z podstawowym. Ponad połowa wszystkich posiadaczy kart, to mieszkańcy miast. Na wsi z karty płatniczej korzysta tylko co czwarta osoba. Kartą debetową za zakupy spożywcze i ubrania płaci aż 40 proc. Polaków. Jedna trzecia (31 proc.) badanych wskazuje, że korzysta z karty zawsze kiedy istnieje taka możliwość.

Prawie połowa respondentów (47 proc.) przy wyborze karty debetowej zwraca uwagę na możliwość bezpłatnej wypłaty gotówki z bankomatów dużych sieci. Dla ponad 35 proc. istotna jest możliwość korzystania z funkcji płatności zbliżeniowych, a co czwarty ankietowany chce przy jej użyciu dokonywać płatności w Internecie. Jedna trzecia z nas (33 proc.) zwraca uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo karty.

Wyniki badania Deutsche Bank wykazały, że ponad połowa kobiet (51 proc.) i tylko 29 proc. mężczyzn płaci kartą za zakupy spożywcze.  Panowie częściej korzysta z karty na stacji benzynowej. Rachunek za paliwo reguluje w ten sposób co trzeci mężczyzna (28 proc.) i 13 proc. kobiet.

Obie płcie różnią się znacząco w postrzeganiu przydatności poszczególnych funkcjonalności karty. Mężczyźni przykładają znacznie większą wagę do takich funkcji, jak płatności zbliżeniowe (53 proc. mężczyzn i 19 proc. kobiet), czy możliwość dokonywania płatności online (30 proc.). Z kolei kwestie związane z bezpieczeństwem, są najważniejszym czynnikiem dla 48 proc. pań i tylko 17 proc. panów.

Kredyt w karcie wspomaga domowy budżet

Z sondażu Deutsche Bank wynika, że im wyższe wykształcenie, tym większy jest odsetek osób posiadających kartę kredytową. Dla 36 proc. badanych przy wyborze karty kredytowej najważniejsza jest długość okresu bezodsetkowego, a 34 proc. z nich na pierwszym miejscu stawia wysokość oprocentowania kredytu. Bezpieczeństwo, jako najistotniejszą cechę karty wskazuje 29 proc. pytanych, natomiast 18 proc. zwraca przede wszystkim uwagę na odpowiednio niskie opłaty za jej używanie.

Parametry konkretnej oferty częściej analizują mężczyźni niż kobiety (robi tak 38 proc. mężczyzn i 22 proc. kobiet). Panie z kolei chętniej biorą pod uwagę dobrą opinię na temat banku (28 proc.) lubrekomendacje innej osoby (16 proc.). Tymczasem taka rekomendacja ma znaczenie jedynie dla 8 proc. mężczyzn. Z badania wynika również, że na opinii o banku przy wyborze karty bazują najczęściej osoby w starszym wieku (46 proc.). Ponad 20 proc. młodych skupia się raczej na parametrach karty kredytowejoraz ofercie danego banku.

Niemal 60 proc. osób korzystających z karty kredytowej używaj jej, gdy brakuje im środków nabieżące wydatki. Przy czym częściej z takiej możliwości korzystają osoby gorzej zarabiające. Dla osób o miesięcznych dochodach poniżej tysiąca złotych, odsetek ten wynosi 67 proc. i jest dwukrotnie większy niż w przypadku osób zarabiających powyżej 5 tys. zł (33 proc.). Wśród posiadaczy karty kredytowej, 28 proc. posługuje się nią wyłącznie po to, aby odroczyć faktyczny moment poniesienia wydatku, pamiętając jednak, aby zawsze spłacić kredyt przed upływem okresu bezodsetkowego.

Z badania wynika również, że 17 proc. ankietowanych korzysta z programów lojalnościowych oferowanych przez bank w ramach karty kredytowej. Z tego typu możliwości najczęściej korzystają osoby młode (42 proc.), lepiej wykształcone (23 proc.), a także osiągające wyższe miesięczne przychody (33 proc.).

Deutsche Bank zbadał również, czy Polacy chętnie korzystają z kart kredytowych w czasie zagranicznych wyjazdów. Ponad jedna trzecia ankietowanych (35 proc.) w podróży posługuje się przede wszystkim gotówką kupioną uprzednio w polskim kantorze. Gotówkę z bankomatu za granicą wypłaca 16 proc. badanych, i to wyłącznie jeśli bank nie pobiera
za taką usługę prowizji. Tylko 8 proc. płaci na miejscu kartą kredytową, a 12 proc. woli posługiwać się kartą debetową.


Informacje o badaniu
Badanie Deutsche Bank Polska zrealizowane 18 lutego 2014 przez Instytut Homo Homini, na wybranej losowo, reprezentatywnej grupie Polaków, metodą telefoniczną. 

Prezentacja wyników badania

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.