19 grudnia 2013

Sondaż Deutsche Bank PBC: Warto inwestować w nieruchomości, w złoto już niekoniecznie

Już trzeci rok z rzędu Deutsche Bank PBC przeprowadził badanie, w ramach którego sprawdził, jakiego typu inwestycje cieszą się największą popularnością wśród Polaków. Znów, podobnie jak w latach poprzednich, największa liczba ankietowanych wskazała na nieruchomości jako potencjalnie najbardziej zyskowną formę inwestowania kapitału. Swój blask straciło za to złoto, które do tej pory znajdowało się na drugiej pozycji. Tym razem większy potencjał niż w złocie Polacy dostrzegli w lokatach bankowych. W oczach respondentów, na większą uwagę zasługują również inwestycje giełdowe – bezpośrednie i poprzez fundusze.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Deutsche Bank PBC na nieruchomości jako najbardziej zyskowną formę inwestycji wskazało ponad 44 proc. Polaków. Jest to niemal identyczny wynik jak w sondażach przeprowadzonych w latach poprzednich. Przekonanie o tym, że nieruchomość jest najlepszym sposobem inwestowania, zwiększa się wraz z poziomem wykształcenia - od 20 proc. wskazań wśród osób z wykształceniem podstawowym do ponad połowy (50,7 proc.) respondentów posiadających wykształcenie wyższe.

O ile opinia Polaków  dotycząca nieruchomości jest niezmienna od lat, to znacząco zmienił się ich stosunek do złota. W badaniach zrealizowanych w latach 2011 i 2012 to właśnie złoto było drugą najczęściej wybieraną opcją. Tym razem atrakcyjność tego kruszcu zdecydowanie spadła. W 2012 r. taką odpowiedź wybrało ponad 12 proc. ankietowanych, dziś już tylko 6,9 proc. Na drugą pozycję wysunęły się za to lokaty bankowe, preferowane przez ponad 8 proc. Polaków.

Zdaniem Przemysława Gerschmanna, analityka z Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC, spadek popularności złota nie jest zaskakujący. – Powoli zapominamy o wieloletniej hossie, która napędzała zyski z inwestycji w ten kruszec – mówi. - Rynek złota staje się coraz trudniejszy, a prognozy większości ekspertów nie są optymistyczne , choć przeważają opinie, że obecna przecena to przede wszystkim korekta gwałtownego wzrostu cen w latach 2008–2011– komentuje. - Warto też pamiętać, że przeceny mogą równocześnie stanowić dobrą okazję do zakupów.

Zaskoczeniem może za to być większe niż przed rokiem przekonanie o atrakcyjności lokat bankowych. – To wynik dość nieoczywisty, zważywszy na fakt, że poziom stóp procentowych jest wciąż rekordowo niski,  a zatem oprocentowanie lokat terminowych nie jest tak wysokie jak rok czy dwa temu – mówi Przemysław Gerschmann z Biura Maklerskiego Deutsche Bank. Na takie rozwiązanie dwukrotnie częściej wskazywały kobiety (10,8 proc.) niż mężczyźni (5,5 proc.). Lokaty są również preferowane przez osoby najmłodsze (12 proc. osób w wieku 18-24 lata). Co ciekawe, wśród osób w tym wieku za najlepszą inwestycję uchodzi kupno akcji giełdowych - taką odpowiedź wybrała aż jedna czwarta 18-24-latków (26 proc.). Wśród całej populacji na giełdę wskazało już znacznie mniej, bo 6,5 proc. ankietowanych.

- Młodzi ludzie mają większą skłonność do  akceptacji ryzyka i kieruje nimi chęć szybkiego zysku, stąd ich większe zainteresowanie giełdą – mówi Przemysław Gerschmann z Biura Maklerskiego Deutsche Bank. - Warto pamiętać, że im człowiek młodszy, tym w dłuższej perspektywie może inwestować, a co za tym idzie ma faktyczne szanse na osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu – dodaje.

Około 5 proc. ankietowanych wskazało fundusze inwestycyjne, preferowane przede wszystkim przez osoby bardziej zamożne (prawie 13 proc. ankietowanych zarabiających powyżej 5 tys. zł miesięcznie). W dalszym ciągu niewielu Polaków uważa za zyskowne takie rozwiązania  jak zakup obligacji, walut czy dzieł sztuki.

Zatem jakie formy inwestowania będą wybierać w przyszłym roku Polacy? - Lokaty bankowe pozwalają obecnie zarobić zaledwie kilka procent, a po skorygowaniu wyniku o inflację okazuje się że choć nasze pieniądze leżą bezpiecznie w banku, to jednak zarabiają poniżej 2-3 procent w skali roku. Co więcej, Rada Polityki pieniężnej zapowiedziała że niskie stopy procentowe zostaną utrzymane co najmniej do połowy 2014 r. Stąd też można oczekiwać, że w 2014 roku wzrośnie zainteresowanie Polaków produktami inwestycyjnymi - w szczególności inwestycjami giełdowymi bądź funduszami inwestycyjnymi, w związku z tym że oferują one znacznie wyższe stopy zwrotu.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.