10 października 2013

Sondaż: Polskie firmy znów chcą inwestować w rozwój

W polskiej gospodarce widać coraz więcej optymistycznych sygnałów. Z ostatnich danych opublikowanych przez GUS wynika że sprzedaż detaliczna i hurtowa rośnie, a spadek liczby nowych zamówień w przemyśle wyraźnie hamuje. Znacząco wzrasta również polski eksport. Deutsche Bank PBC postanowił sprawdzić, czy w związku z polepszającymi się wskaźnikami, przedsiębiorcy planują realizację jeszcze w tym roku działań rozwojowych, zwiększających m.in. ich możliwości produkcyjne, zakup nowych technologii, czy ekspansję zagraniczną.
W najnowszym badaniu Deutsche Bank PBC poprosił o opinię prezesów, właścicieli oraz członków zarządu firm o obrotach od 5 do 10 mln zł rocznie, a także osób kierujących przedsiębiorstwami osiągającymi obroty w wysokości od 40 do 80 mln zł w skali roku. Okazuje się, że prawie połowa z osób kierujących przedsiębiorstwami (48,9 proc.) deklaruje, że ich firma ma w planach konkretne inwestycje jeszcze w tym roku. Sprawdzono także, czy w zależności od wielkości obrotu, firmy różnią się między sobą pod tym względem. Okazuje się, że plany rozwojowe znacznie częściej deklarowały osoby kierujące małymi firmami (59,4 proc.), niż te z przedsiębiorstw o większych obrotach
(39,9 proc.).

- Porównywaliśmy nasze wyniki z badaniami koniunktury prowadzonymi przez NBP. I o ile większe przedsiębiorstwa utrzymują skłonność do inwestycji na podobnym poziomie ok. 40 proc., o tyle w mniejszych firmach widać prawdziwe ożywienie. – mówi Andrzej Krzemiński, Wiceprezes Deutsche Bank PBC. Według danych NBP z czerwca tylko ok. 20 proc. małych i średnich firm deklarowało plany rozwojowe.
Z badania Deutsche Bank PBC z końca sierpnia wynika, że już 60 proc.

- Małe i średnie firmy na ogół jako pierwsze reagują na pozytywną zmianę warunków ekonomicznych dzięki bardzo krótkiemu procesowi decyzyjnemu – uważa Andrzej Krzemiński. Gdy nadchodzi spowolnienie, szybciej rezygnują z zakupów nowego sprzętu czy wymiany maszyn. Ale gdy przychodzi ożywienie, takie decyzje podejmowane są prawie natychmiast. Taki odsetek małych i średnich firm, które panują konkretne inwestycje w tym roku najlepiej świadczy o tym, że polska gospodarka jest na prostej drodze do wzrostu.

Szczegółowe wyniki pokazują również, że większa chęć ponoszenia kosztów inwestycji służących rozwojowi występuje wśród osób zarządzających firmami działającymi w skali globalnej (niemal trzy-czwarte takich firm opracowało już takie plany). Badane firmy ogółem zdecydowanie najczęściej planują inwestycje zwiększające możliwości produkcyjne (52,6 proc.). Na drugim miejscu, choć ze zdecydowanie mniejszą częstością wskazań uplasował się zakup nowych technologii (32,7 proc.). Taką opcje chętniej wskazywali respondenci z mniejszych przedsiębiorstw (56,4 proc.), natomiast firmy o obrocie 40-80 mln zł zdecydowanie częściej planują inwestycję w badania i rozwój (25 proc.).Z przeprowadzonych przez Deutsche Bank PBC analiz wynika, że 62,9 proc. firm, które wzięły udział w badaniu ma w planach ekspansję na rynkach zagranicznych. Spośród tych firm, które poczyniły takie założenie, najbardziej popularny jest eksport na rynek wschodni. Takiej odpowiedzi udzielał niemal co piąty badany (23 proc.).- Popyt w Europie Zachodniej maleje, więc firmy szukają nowych rynków zbytu. Ze strony polskich małych i średnich przedsiębiorstw mocno rośnie zainteresowanie rosyjskim rynkiem. W I półroczu 2013 roku polskie firmy sprzedały tam towary za 3,5 mld euro. To wynik o prawie
13 proc. lepszy niż rok wcześniej – mówi Andrzej Krzemiński.

Deutsche Bank PBC poprosił również badanych o wskazanie, z których produktów bankowych firma korzysta najchętniej. Przedstawiciele firm najczęściej wybierali rachunek walutowy (57,9 proc.) oraz transakcje wymiany walut (51,1 proc.). Pierwszą trójkę najpopularniejszych produktów zamykają gwarancje bankowe (41,1 proc.). Biorąc pod uwagę wielkość obrotu, badani z przedsiębiorstw o obrocie 40-80 mln zł chętniej korzystają z rachunków walutowych (61 proc.) oraz z transakcji wymiany walut (54 proc.). Natomiast osoby kierujące przedsiębiorstwami o obrocie 5-10 mln zł twierdzą, że w ich firmach stosunkowo często korzysta się z gwarancji bankowych (45,9 proc.).Dla 81 proc. ogółu respondentów najważniejszym kryterium wyboru rachunku firmowego, biorąc pod uwagę koszty jego prowadzenia, jest możliwość indywidualnego negocjowania parametrów cenowych. Tę odpowiedź wskazało, aż 89,6 proc. respondentów z firm większych oraz 72,9 proc. z przedsiębiorstw o mniejszym obrocie. Okazuje się, że niska miesięczna opłata za rachunek z dodatkowymi opłatami za transakcje bankowe, podobnie jak wyższa miesięczna opłata za rachunek za to z pakietem bezpłatnych operacji, nie budzi specjalnego entuzjazmu przedsiębiorców.Respondenci oceniali również dodatkowe rozwiązania przeznaczone dla przedsiębiorców, oferowane przez banki. Ubezpieczenia ochrony prawnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ubezpieczenia nieruchomości, w której prowadzona jest działalność wydają się atrakcyjne, bądź bardzo atrakcyjne dla ponad 30 proc. osób kierujących przedsiębiorstwami. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany. Bardziej pozytywne opinie odnośnie atrakcyjności tego typu rozwiązań mają respondenci z większych firm. Ankieterzy zapytali również o ocenę kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na poprawę energooszczędności w firmie. Okazuje się, że aż 62,2 proc. badanych nie było w stanie stwierdzić, czy taki produkt jest warty ich uwagi.

– Właśnie dlatego planujemy w całej Polsce szkolenia dla przedsiębiorców, gdzie będziemy pokazywać w jaki sposób można poprawić efektywność energetyczną swojego przedsiębiorstwa, poprzez m.in. takie rozwiązania jak kredyt na energooszczędne inwestycje –mówi Andrzej Krzemiński.

Informacje o badaniu:

Badanie Deutsche Bank PBC zostało zrealizowane w sierpniu 2013 r. przez Instytut Homo Homini na losowej próbie, składającej się
z 200 firm osiągających obroty od 5 do 10 mln zł rocznie, oraz firm osiągających obroty od 40 do 80 mln zł rocznie. Pytania były kierowane
do prezesów, właścicieli firm oraz członków zarządu. Badanie zostało zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). 

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.