11 września 2013

Banki uniwersalne: sukces w cieniu zagrożenia

Banki uniwersalne to dominujący model bankowości w Europie. Pod ogólnym terminem „bankowość uniwersalna” kryje się bardzo wiele różnych modeli. Ich częścią wspólną jest zdolność do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb klientów, które z kolei odzwierciedlają różnorodność gospodarek krajów europejskich.
Banki uniwersalne są nie tylko finansowym fundamentem rozwoju Europy w ostatnich dekadach, ale dowiodły także swojej odporności na różnego rodzaju kryzysy gnębiące Europę w tym okresie, włącznie z Wielką Recesją 2009 roku i później. Jednak pomimo tej odporności, model bankowości uniwersalnej w Europie stał się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania i kontroli regulatorów. Plany fundamentalnej reformy europejskiego systemu bankowego, takie jak propozycje Liikanena, są poważnym zagrożeniem dla modelu bankowości uniwersalnej.

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.