14 listopada 2012

Polak na giełdzie - co wiemy o inwestowaniu? - badanie Deutsche Bank PBC zrealizowane przez Instytut Homo Homini

Jak wynika z najnowszego badania Deutsche Bank PBC, co piąty Polak myśli o zainwestowaniu w najbliższym czasie w akcje notowane na giełdzie. To samo badanie pokazuje, że w oczach opinii publicznej na giełdzie warto grać, bo po prostu można na tym zarobić. Szybki zysk i dywersyfikacja inwestycji to kolejne dwa najczęściej wymieniane powody zainteresowania spółkami z GPW. Jeśli unikamy rynku kapitałowego, to głównie dlatego, że nas nie stać, lub uważamy, że brak nam dostatecznej wiedzy na temat mechanizmów giełdowych.

Raport z badania: https://www.deutschebank.pl/file-6127627.bdoc

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Deutsche Bank PBC przez Instytut Homo Homini pokazują, że tylko ok. 12 proc. Polaków ma jakiekolwiek praktyczne doświadczenia związane z funkcjonowaniem giełdy. Jednocześnie niemal co 5. badany zadeklarował, że rozważa możliwość zainwestowania w ten sposób swoich oszczędności.

Dla 66 proc. respondentów zainteresowanych inwestycjami giełdowymi główną motywacją do zakupu akcji jest możliwość zarobku, a dla 11 proc. istotne jest szybkie tempo osiągania zysków. Kolejnym powodem zainteresowania akcjami (wskazanie 9 proc. ankietowanych) jest dywersyfikacja inwestycji.

W opinii Jacka Buczyńskiego, analityka Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC wyniki badania nie są niespodzianką, szczególnie jeśli chodzi o nadzieje na szybki zysk, jaki może przynieść giełda. W dalszym ciągu w świadomości wielu osób funkcjonuje bowiem pogląd, że giełda daje możliwość zarabiania w krótkim czasie. Jacek Buczyński zwraca jednak uwagę, że inwestycji giełdowych nie należy traktować jak źródła krótkoterminowego zarobku, ale raczej jako sposób na dywersyfikację swoich oszczędności w średnim i długim terminie.

– To, że co 10. osoba wskazuje na aspekt dywersyfikacji inwestycji to bardzo dobry znak. Świadczy o rozsądnym podejściu do zarządzania majątkiem, ponieważ akcje notowane na GPW mogą być istotnym potencjalnym źródłem atrakcyjnego zwrotu z kapitału. Nie powinny jednak stanowić jedynego źródła generowania zysku z naszych wolnych środków – mówi Jacek Buczyński. Dlatego ekspert Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC sugeruje, żeby zawsze starać się rozdysponować swoje oszczędności pomiędzy kilka różnych rozwiązań finansowych, a nie koncentrować się na pojedynczej inwestycji, zwłaszcza w krótkim terminie. Tylko w ten sposób mamy możliwość skutecznego ograniczenia ryzyka ewentualnych strat.

Co oczywiste, przekonanie o możliwości zarobienia pieniędzy na giełdzie jest najczęściej wskazywaną w badaniu motywacją do podjęcia aktywności na rynku kapitałowym. Wskazuje na nią  100 proc. osób z wykształceniem podstawowym, więcej niż ¾ respondentów z wykształceniem średnim i ponad 60 proc. z wyższym. Im większa miejscowość, z której pochodzą respondenci, tym większe zróżnicowanie powodów skłaniających do kupna akcji. O ile aż 87 proc. mieszkańców wsi zainwestowałoby na giełdzie z powodu możliwych zysków, to w dużych miastach taką odpowiedź wybierało już tylko 55 proc., a w metropolii 67 proc. respondentów. W tym ostatnim przypadku odpowiedzi były najbardziej różnorodne, ponieważ 12 proc. wskazało na dotychczasowe pozytywne doświadczenia związane z giełdą, a dla 8 proc. najważniejsza byłaby dywersyfikacja inwestycji.

Jak się okazuje, zysk nie jest natomiast kluczową kwestią dla aktywnych inwestorów giełdowych. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Deutsche Bank PBC pokazują, że głównym powodem aktywności badanych na rynku kapitałowym jest przede wszystkim potrzeba dywersyfikacji przychodów (60 proc.) i ochrona oszczędności przed inflacją (25 proc.). Inwestorzy rzadko polegają na giełdzie jako głównym źródle przychodów. Tylko co 10. badany przez SII utrzymuje się z giełdy.

Przed zaangażowaniem w akcje powstrzymuje nas przede wszystkim przekonanie, że nie mamy wystarczających środków finansowych (50 proc.) lub kompetencji umożliwiających inwestowanie, które zapewni satysfakcjonujący zysk (16 proc.). Na zbyt duże ryzyko związane z giełdą oraz na wątpliwości, co do możliwości zarobienia pieniędzy na operacjach giełdowych wskazało łącznie 14 proc. badanych spośród osób, które nie zdecydowałyby się na inwestycję giełdową. Prawie co 10. badany uważa, że inwestycje giełdowe wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem.

– Analiza wyników badania pozwala sądzić, że Polacy nie tyle boją się związanego z giełdą potencjalnego ryzyka, ile raczej mają wewnętrzne przekonanie, że nie mają wystarczającej wiedzy na temat mechanizmów jej funkcjonowania – komentuje dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan wrocławskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i badacz zachowań ekonomicznych. – Wyniki badania bardzo wyraźnie wskazują na konieczność zainicjowania akcji edukacyjnych, których celem byłoby dostarczenie elementarnej wiedzy na temat mechanizmów działania giełdy, zapoznanie konsumentów z czynnikami wpływającymi na ryzyko związane z inwestowaniem i w końcu uświadomienie konsumentom różnic między krótkoterminową spekulacją a długoterminowym inwestowaniem, w tym specyfiki ryzyka i struktury zysków dla obu tych aktywności. Powinniśmy więc, jako społeczeństwo, odczarować giełdę jako miejsce dostępne tylko dla nielicznych, którzy posiadają jakieś niezwykłe kompetencje i pokaźne zasoby finansowe – radzi.

Wiara w to, że inwestowanie na giełdzie oznacza przede wszystkim zyski, jest nieco mniejsza (8 proc. odpowiedzi) niż przekonanie, że kupno akcji zazwyczaj kończy się stratą (12 proc.). Wśród Polaków zdecydowanie przeważa jednak opinia, że w przypadku tego typu inwestycji raz się zarabia, a raz traci – uważa tak aż 75 proc. respondentów.

Badanie na zlecenie Deutsche Bank PBC wykonał Instytut Homo Homini w dniach 10 – 14 września 2012 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 081 Polaków, metodą CATI.  back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.