14 września 2012

Sondaż: kiedy Polakom brakuje pieniędzy

Jak wynika z najnowszego badania Deutsche Bank PBC przeprowadzonego przez Instytut Homo Homini ponad połowie Polaków (54 proc.) zdarza się, że w określonych sytuacjach brak im pieniędzy i przydałaby się pożyczka z banku.

Po dodatkowe finansowanie najczęściej bylibyśmy skłonni sięgnąć, kiedy myślimy o remoncie mieszkania. Ok. 16 proc. badanych wskazało na remont jako potencjalny cel na spożytkowanie pieniędzy pozyskanych z banku. Bardziej niespodziewane wydatki, spowodowane awarią sprzętu AGD i RTV mogłyby być przyczyną sięgnięcia po kredyt konsumpcyjny dla niemal 8 proc. respondentów. O wsparciu domowego budżetu ze środków zewnętrznych myślą częściej kobiety. Nad pożyczką przeznaczoną na remont zastanawia się aż 22 proc. z nich (wobec 15 proc. mężczyzn), podobnie jak  na naprawę domowego sprzętu (odpowiednio 12 i 7 proc.). Wskazania respondentów dowodzą również, że bardzo istotnym obciążeniem dla domowego budżetu są wydatki związane z samochodem. I tak 6,6 proc. badanych wskazało, że przydałaby im się dodatkowa gotówka wtedy, gdy samochód się zepsuje i niezbędna jest jego naprawa. Jeśli  dodamy 1,4 proc. ankietowanych, którzy rozważają zaciągnięcie kredytu na zakup auta i 1,2 proc. tych, którzy pieniądze z banku chcieliby przeznaczyć na jego ubezpieczenie, okazuje się, że wydatki związane z samochodem to druga najczęściej wskazywana przyczyna ewentualnego zaciągnięcia bankowej pożyczki.
Kolejną pozycję w sondażu zajmują wakacyjne wyjazdy. Aż 6 proc. Polaków już na etapie planowania urlopu myśli o sfinansowaniu jej z kredytu, a 5,5 proc. odczuwa taką potrzebę tuż po powrocie. Wyniki badania pokazują wyraźnie, że koniec sierpnia to trudny czas dla wielu osób nie tylko z powodu nadmiernych wydatków spowodowanych wakacyjnymi wojażami. Niemal 3 proc. ankietowanych byłoby skłonnych pomyśleć o kredycie w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym.
- Z najnowszego raportu OECD wynika, że Polacy, w porównaniu z mieszkańcami innych krajów europejskich, nadal mało oszczędzają  – mówi Marta Ośko, ekspert porównywarki finansowej Comperia.pl  -  Z kolei badanie „Diagnoza społeczna 2011" pokazuje, że zgromadzone oszczędności Polaków z reguły nie przekraczają wartości 3 miesięcznych dochodów, a jedynie 3 proc. polskich gospodarstw domowych zaoszczędziło kwoty przekraczające wartość rocznych dochodów  – zaznacza. - W praktyce oznacza to, że w domowych budżetach brakuje pieniędzy na większe wydatki, takie jak remonty, kupno nowego sprzętu RTV czy samochodu. Potrzeby te najczęściej finansowane są z kredytów konsumpcyjnych – dodaje.

Badanie przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank PBC Instytut Homo Homini, 13 sierpnia 2012 r., na losowej, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski próbie 1100 osób. 

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.