25 stycznia 2017

Deutsche Bank - prognoza rynkowa na 2017 rok

Zgodnie z oczekiwaniami strategów inwestycyjnych Deutsche Banku, światowa gospodarka i sentyment na rynkach kapitałowych będą w 2017 r. w dużym stopniu determinowane decyzjami natury politycznej. Głównym punktem zainteresowania pozostaną Stany Zjednoczone, gdzie nowo wybrany prezydent Donald Trump będzie musiał pokazać na ile w rzeczywistości wdrażane decyzje będą zgodne z prezentowanymi jeszcze w kampanii wyborczej jego poglądami i deklaracjami. Zapowiadane reformy dotyczące obniżenia podatków dla przedsiębiorstw oraz plany wdrożenia szerokiego programu inwestycyjnego będą oczywiście istotnym wsparciem dla amerykańskiej gospodarki, natomiast jak dotąd nieznana jest ich dokładna skala oraz czas wprowadzenia.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.