26 sierpnia 2016

Gdybym był bogaty – czyli co Polak zrobiłby z 5 mln zł?

Na co Polak wydałby pieniądze, gdyby stał się nagle milionerem? Sprawdził to Deutsche Bank. Okazuje się, że gdyby do naszych kieszeni trafiło niespodziewanie 5 mln zł, w pierwszej kolejności kupilibyśmy nieruchomość albo przeznaczyli pieniądze na pomoc rodzinie. Co dziesiąta osoba zainwestowałaby w rozkręcenie własnego biznesu, a 5,5 proc. uregulowałoby wszystkie swoje długi. Tyle samo wybrałoby daleką podróż.

5 mln zł wpłacone na lokatę oprocentowaną na poziomie 2,5 proc. rocznie pozwoliłoby otrzymywać miesięcznie prawie 8,5 tys. zł., i to już po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych. Stanowi to ponad dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polce. Co więcej, pobieranie takiej „pensji” nie zmieni wysokości podstawowego kapitału, które jest dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek zdarzeń losowych. – Na tym przykładzie widać, że 5 mln zł mogłoby pozwolić na osiągnięcie niemal całkowitej niezależności finansowej jednej bądź dwóm osobom, a nawet niewielkiej rodzinie – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Milioner w swoim M

Już drugi rok z rzędu badania Deutsche Bank wskazują, że najwięcej z nas w momencie wygrania lub odziedziczenia okrągłych 5 mln zł, zainwestowałaby je w nieruchomości. Na cel taki, jak kupno mieszkania, ziemi lub budowę domu wskazało w sondażu prawie 30 proc. badanych. – Wiele naszych badań potwierdza, że nieruchomości to w percepcji Polaków najlepsza inwestycja, czy też sposób na ulokowanie większego kapitału. Przekonanie to jest bardzo trwałe i praktycznie odporne na wahania cen na rynku nieruchomości – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

- Wiara w to, że nieruchomości są najlepszym pomysłem inwestycyjnym wynika z panującego w powszechnej świadomości społecznej „głodu mieszkaniowego”. Nawet ostatnie 20 lat nie przyniosło w tym obszarze całkowitych przemian i wciąż są grupy, których marzenia i aspiracje nie są zaspokojone lub zaspokojone po zaciągnięciu kredytów. Poza tym za taką sytuację odpowiada niski poziom edukacji ekonomicznej większości Polaków – stąd kierowanie się ku nieruchomości rozumianej jako rzecz stabilna, może trudno zbywalna, ale na pewno nietracąca na wartości – mówi prof. Małgorzata Bombol z SGH.

Najczęściej chęć kupna nieruchomości za wygrane lub odziedziczone 5 mln zł wyrażają osoby młode, w grupie wiekowej 18-24 lata (69 proc. respondentów). Im respondenci starsi, tym chęć do inwestowania w nieruchomości niższa. Wśród 25-34 latków jest ich 38 proc., natomiast wśród osób najstarszych (powyżej 65. roku życia) – zaledwie 14 proc. Nic w tym dziwnego. Ludzie starsi często mają już własne mieszkania, więc z ich perspektywy kupno nieruchomości nie jest priorytetem. Jest to znacznie większy problem w przypadku ludzi młodych, którzy jeszcze nie dorobili się własnego M.


Milioner rodzinny

Drugim najczęściej wskazywanym celem, na który wydalibyśmy wygrane lub otrzymane w spadku 5 mln zł, jest pomoc rodzinie. Wskazał go co czwarty respondent. Najbardziej skłonne do takiego gestu były osoby powyżej 55. roku życia (42 proc.). – To naturalne, że rodzice i dziadkowie czują się często w obowiązku pomagać swoim dzieciom i wnukom. Jak pokazują badania, aż 57 proc. Polaków po 50. roku wspiera finansowo swoje dzieci i wnuki. 44 proc. przyznaje też, że ich potomkowie nadal z nimi mieszkają1 – mówi prof. Małgorzata Bombol z SGH

Warto zauważyć, że kupno nieruchomości oraz pomoc rodzinie to cele, na które przeznaczylibyśmy 5 mln zł zdecydowanie chętniej niż na jakikolwiek inny. - Tego rodzaju zachowania są zgodne z hierarchią wartości Polaków. Na pierwszym miejscu pojawia się chęć zapewnienia poczucia bezpieczeństwa sobie i najbliższym. W tym kontekście inwestycja w nieruchomość jawi się nie tylko jako zapewnienie „dachu nad głową”, ale potencjalna, zyskowna lokata kapitału na przyszłość. Warto połączyć to z jeszcze jednym aspektem zachowań ekonomicznych – tylko niewielu dorosłych Polaków nie ma awersji do podejmowania ryzyka – mówi prof. Bombol.

Jeśli chodzi o wydatki na cele inwestycyjne, to największym uznaniem cieszy się pomysł założenia własnej firmy. Wskazało go prawie 7 proc. badanych, w tym przede wszystkim ludzie młodzi. 5 mln na własny biznes przeznaczyłby co piąty badany w wieku 18-24 lata – Wynik ten potwierdza coś, co zauważa wielu ekspertów i media – młodzi Polacy są oczarowani pomysłem na własny start-up, który pozwoli im odnieść sukces, może nie na miarę Facebooka, ale chociażby polskich potencjalnych „jednorożców” jak LiveChat czy CD Projekt. Założenie własnej firmy postrzegane jest jako szansa na ponadprzeciętne zarobki, wolność i samorealizację – mówi Monika Szlosek. Jak podkreśla ekspert Deutsche Bank, na marzenia młodych Polaków mogą mieć wpływ poprawiające się warunki prowadzenia biznesu w Polsce, na co wskazuje m.in. awans o 7 miejsc w tegorocznej edycji rankingu Doing Business (25. miejsce).

Milioner rozważny

Polacy potrafią też być roztropni. 5,5 proc. z nich wykorzystałoby wygraną bądź odziedziczoną fortunę na spłatę swoich długów. Na wsparcie edukacji dzieci np. poprzez wysłanie ich na zagraniczny uniwersytet, zdecydowałoby się 5,1 proc Polaków. - To optymistyczny sygnał, że jest grupa konsumentów – pragmatyków, myślących o swoich finansach osobistych na zasadzie „kilku kroków do przodu”. Wynika to z faktu, że polska klasa średnia stała się kosmopolityczna także w swoich zachowaniach finansowych. Stąd coraz powszechniejsze myślenie o oszczędzaniu i pomnażaniu kapitału. Ważnym pragnieniem Polaków jest także tworzenie majątku, nie tylko dla siebie, ale także dla następnych pokoleń – mówi Monika Szlosek z Deutsche Bank.

Milioner romantyczny

Niewiele mniej badanych osób skłonne byłoby wydać hipotetyczne miliony na przyjemności. Najwięcej, bo 5,2 proc., chciałoby się wybrać w daleką podróż, np. dookoła świata, a 2,5 proc. chciałoby kupić dom lub apartament za granicą. Zaledwie 2,8 proc. rzuciłoby obecną pracę i już nigdy więcej nie pracowało.

Co warto odnotować, spora jest grupa osób, która zamiast korzystać z konsumpcyjnych przyjemności byłaby skłonna wspierać organizacje charytatywne. Taki cel wskazało ponad 5 proc. respondentów.

Milioner hedonista

Jak pokazuje badanie Deutsche Bank, Polacy raczej nie są chętni do korzystania z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Zaledwie 4,2 proc. badanych przeznaczyłoby pieniądze na fundusz inwestycyjny, a 2,3 proc. zainwestowałoby je na giełdzie. – Z innych badań Deutsche Bank wynika, że przyczyną niechęci Polaków do inwestowania jest brak dostępnych środków. Jednak jak pokazuje najnowszy sondaż, nawet jeśli mielibyśmy pieniądze, to nasza skłonność do inwestowania wcale nie byłaby większa. Niespodziewany przypływ gotówki raczej wydamy, niż pomnożymy. A szkoda, bo wszystkie dane demograficzne wskazują, że bez świadomego budowania kapitału na przyszłość, Polacy mogą mieć spory problem z zabezpieczeniem finansowym w okresie emerytalnym – mówi Monika Szlosek.

Jak twierdzą eksperci, niechęć Polaków do inwestowania w rynek kapitałowy to błąd. - Rozsądnie zainwestowane, odpowiednio zdywersyfikowane pieniądze mogą przynosić nam zysk i umożliwić realizację wielu planów wymagających większych funduszy – mówi Monika Szlosek. Co więcej, nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, aby móc skutecznie pomnażać swoje oszczędności – Dysponując 5 mln zł można oczywiście liczyć na specjalną, holistyczną obsługę w ramach private banking, która oferuje profesjonalne wsparcie dedykowanego doradcy finansowego i umożliwia tworzenie produktów inwestycyjnych zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami klienta - mówi Monika Szlosek. – Jednak nawet przy znacznie mniejszych kwotach inwestowanie nie wymaga nadmiernie dużo uwagi i czasu, jeśli zdecydujemy się na inwestycje w zróżnicowane portfele funduszy, a tym samym powierzymy środki zarządzającym funduszami inwestycyjnymi – dodaje Monika Szlosek. – Prostym sposobem, żeby sprawdzić, jakie możliwości dają fundusze, jest skorzystanie z platformy dbNavi, która pozwala na proste porównywanie funduszy i budowanie portfeli inwestycyjnych zgodnych z wybranym stylem inwestowania.


1http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/polacy-wspieraja-finansowo-swoje-dzieci/1zg8gb back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.