16 maja 2018

Zmiany w dokumentacji wybranych produktów bankowych – obowiązujące od 8 sierpnia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018 r. Deutsche Bank Polska S.A. dostosowuje się do wymagań wprowadzonych ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw, która implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego do polskiego porządku prawnego.

Regulacje te mają na celu m.in. zapewnienie przejrzystości i porównywalności opłat za prowadzenie rachunków bankowych, wprowadzają nowy obowiązek informacyjny wobec Klientów oraz regulują kwestię posługiwania się nazewnictwem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

Z uwagi na powyższe, zmianie ulegają niektóre postanowienia:

Treść dokumentów uwzględniającą planowane zmiany oraz zestawienia zmian w dokumentach odnoszących się do umów zawartych przez Państwa z Deutsche Bank Polska S.A., otrzymają Państwo drogą pocztową. Oprócz tego mogą Państwo zapoznać się z ich treścią na stronie internetowej www.deutschebank.pl oraz w oddziałach Banku. 

W przypadku braku zgody na proponowane zmiany dokumentacji, przysługują Państwu określone w poszczególnych regulaminach uprawnienia do wyrażenia sprzeciwu i wypowiedzenia zawartych umów. 

Z poważaniem, 
Deutsche Bank Polska S.A.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.