3 sierpnia 2018

Rozliczenie opłat za prowadzenie ROR

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr DOIK-3/2018

Decyzja odnoszącą się do pobierania zwiększonych w latach 2012-2014 opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (profile: dbNet, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open, db Start). Pełna treść decyzji jest dostępna pod linkiem: Decyzja UOKiK ws. rozliczenia opłat za prowadzenie RORback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.