17 września 2018

Zmiana numerów rachunków dla części kredytów / pożyczek

Zmiana dotyczy: kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach innych niż złoty (w tym również tych udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty); a także kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

W związku ze zmianą numeru rozliczeniowego Banku, uległ zmianie numer rachunku bieżącej obsługi kredytu/pożyczki oraz rachunek do wcześniejszej spłaty kredytu/rachunek obsługi pożyczki/rachunek pożyczki wskazany w Państwa umowie. Dotyczy to umów kredytów/pożyczek wskazanych w przesłanym Państwu piśmie z dnia 30 sierpnia 2018 roku. 

W przypadku spłaty bezpośrednio na rachunek kredytu/pożyczki lub wcześniejszej spłaty prosimy o dokonywanie wpłat od dnia 17 września 2018 roku na wskazane w piśmie nowe numery rachunków. Nowy numer rachunku bieżącej obsługi kredytu/pożyczki jest widoczny również w db easyNET w zakładce Kredyty.

Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

Bez zmian natomiast pozostaje numer Państwa rachunku bieżącego. Jeżeli do tej pory korzystali Państwo z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, w dalszym ciągu Państwa kredyt / pożyczka będą w ten sposób spłacane. Wpłat mogą Państwo dokonywać na dotychczasowy numer rachunku bieżącego prowadzonego zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku stałego zlecenia przelewu wymagana będzie aktualizacja numeru rachunku, na który będzie dokonywana spłata.

W przypadku nieotrzymania pisma informującego o zmianie rachunku, pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku w Wirtualnym Oddziale w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00, pod numerem telefonu +48 22 4 680 680. Poza godzinami pracy Wirtualnego Oddziału zachęcamy do kontaktu z Teleserwisem (24h) pod numerami telefonów:  801 18 18 18, + 48 12 625 80 00, +48 500 919 000.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.