5 listopada 2018

Ograniczony zakres usług Teleserwisu w dniach 8-11 listopada 2018 r.

W związku z planowanym na 9.11.2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zakres usług Teleserwisu w dniach 8-11.11.2018 r. z przyczyn technicznych będzie ograniczony. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej. 

1. Zastrzeganie kart będzie realizowane bez przerwy. 

2. Od 8.11.2018 od godz. 10.00 do 11.11.2018 r. do godz. 23:59 – nie będą realizowane dyspozycje dotyczące karty kredytowej i zamawianie dokumentów bankowych:

zamówienie karty (w miejsce istniejącej lub przeterminowanej);

przelew z rachunku karty kredytowej**;

zmiana limitów transakcyjnych na karcie;

zamówienie wyciągu, zaświadczenia, opinii bankowej, harmonogramu spłat.

3. Od 9.11.2018 od godz. 14.00   do 11.11.2018 r. do godz. 23:59  nie będą realizowane dyspozycje związane z obsługą rachunku, m.in.:

przelewy z rachunku (w tym również spłata raty kredytu oraz karty kredytowej)*; 

dyspozycje związane z lokatami**;

zmiana danych osobowych (m.in. adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu);

zmiana limitu przelewu realizowanego w db easyNET**.

4. Od 9.11.2018 r. od godz. 17.30   do 11.11.2018 r. do godz. 23:59 nie będą realizowane dyspozycje związane z aktywacją kart i dostępów, a także nadawaniem uprawnień, m.in.: 

aktywacja i zablokowanie dostępu do bankowości internetowej;

aktywacja kart debetowych, kredytowych, Business MasterCard;

aktywacja i zastrzeżenie karty TAN;

zastrzeżenie i zmiana NIK;

zastrzeżenie dokumentu tożsamości;

nadanie, zmiana i zablokowanie Kodu Dostępu;

nadanie i zmiana PIN do kart debetowych, kredytowych, Business MasterCard.

Prosimy o realizację powyższych dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile tylko mają Państwo taką możliwość. 

Podkreślamy, że powyższe ograniczenia nie dotyczą zastrzegania kart, które będzie realizowane w tym okresie bez przerwy. 

*W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.deutschebank.pl oraz www.db.com/poland

**Dyspozycje związane z realizacją przelewów i lokatami od 12 listopada 2018 r. będą możliwe za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A. Dyspozycje te nie będą dostępne przez infolinię (Teleserwis).

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.