5 listopada 2018

Planowane przekierowanie strony www.deutschebank.pl na www.db.com/poland

Informujemy, że w związku z planowanym na 9.11.2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), od dnia 10 listopada 2018 r. (po dniu rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez Krajowy Sąd Rejestrowy), nastąpi przekierowanie strony http://www.deutschebank.pl/ na docelową stronę Deutsche Bank Polska S.A. www.db.com/poland. Oznacza to, że strona http://www.deutschebank.pl/ zostanie wyłączona, a szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. dla Klientów objętych migracją będą dostępne na dedykowanej podstronie www.santander.pl/integracja

*W przypadku zmiany terminu przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (dotychczas Bank Zachodni WBK S.A.), terminy, o których mowa powyżej również ulegną przesunięciu, o czym poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych http://www.deutschebank.pl/ oraz www.db.com/poland.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.