2 listopada 2018

Informacje o procesie aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Santander Bank Polska dla Klientów indywidualnych i biznesowych wydzielanej części Deutsche Bank Polska oraz Klientów Biura Maklerskiego

Klient indywidualny

Po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank Polska Państwa produkty zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska. Wyjątek stanowią kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty (w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty), oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, które pozostaną w Deutsche Bank Polska.

 • Od 12 listopada 2018 r. w dotychczasowej usłudze bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska będzie można przenieść usługi db easyNET do Santander online. Proces przeniesienia rozpocznie się w bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska, a zakończy w Santander Bank Polska S.A. W procesie przeniesienia niezbędnym będzie posiadanie i użycie telefonu komórkowego.
 • Proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej do Santander online będzie intuicyjny i bezpieczny. Będą Państwo mogli przejść przez niego samodzielnie w ciągu 60 dni (od 12 listopada 2018 r. do 12 stycznia 2019 r.). Po tym terminie aktywacja będzie możliwa tylko w oddziałach Santander Bank Polska S.A.
 • Otrzymają Państwo od nas nowy login. Hasło do usługi Santander online należy nadać samodzielnie.
 • Nową metodą autoryzacji dyspozycji np. przelewów będzie smsKod (nie będzie możliwości korzystania z kodów na karcie TAN). Numer telefonu do smsKodów podadzą Państwo podczas aktywacji do Santander internet.
 • Do Santander online zostanie także przeniesiona historia Państwa rachunku.
 • Wszelkie instrukcje dotyczące procesu przeniesienia od 12 listopada 2018 r. znajdą Państwo na santander.pl/integracja oraz u swojego doradcy w oddziale, a także pod numerem Infolinii 801 18 18 18.


Klient biznesowy

Rachunek bankowy Państwa firmy, jak i pozostałe usługi, zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska. Proces zmiany bankowości elektronicznej jest szyfrowany i bezpieczny.

 • Od 12 listopada 2018 r. w bankowości elektronicznej db easyNET i db powerNET zostanie udostępniony proces przeniesienia do usług bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A. Proces ten rozpocznie się w bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska, a zakończy w Santander Bank Polska. W procesie aktywacji niezbędne będzie posiadanie i użycie telefonu komórkowego lub tokena (w przypadku Klientów, którym przyznano taką metodę autoryzacji).
 • Proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej do Santander Bank Polska będzie intuicyjny i bezpieczny. Możliwa będzie jego samodzielna realizacja w ciągu 60 dni (od 12 listopada 2018 roku do 12 stycznia 2019 roku). Po tym terminie aktywacja będzie możliwa tylko w oddziałach Santander Bank Polska S.A.
 • W ramach procesu otrzymają Państwo nowy login. Hasło do bankowości internetowej Mini Firma, Moja Firma plus albo iBiznes24 nadawane będzie samodzielnie.
 • Jeśli do tej pory jako narzędzie autoryzacji w db easyNET służyły kody z karty TAN, zostaną one zastąpione smsKodami. Dlatego też podczas aktywacji usług bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska S.A., konieczne będzie podanie numeru telefonu do smsKodów.
 • Natomiast Użytkownicy db powerNET zostaną poinformowani o przyznanej metodzie autoryzacji (smsKod, token) do bankowości elektronicznej Moja Firma plus/ iBiznes24 w oddzielnej korespondencji dostępnej w systemie bankowości internetowej.
 • Wszelkie instrukcje dotyczące procesu przeniesienia od 12 listopada 2018 r. znajdą Państwo na santander.pl/integracja oraz u swojego doradcy w oddziale.

Jeśli nie mieli Państwo dostępu do usług db easyNET lub db powerNET, to o usługi bankowości elektronicznej w Santander Bank Polska będą mogli Państwo zawnioskować w dowolnym oddziale nowego banku.


Klient Biura Maklerskiego

W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A., usługi maklerskie, z których Państwo korzystają w ramach Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska S.A. zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Pragniemy również poinformować, że Santander Bank Polska S.A. równolegle prowadzi proces nabycia akcji DB Securities S.A. i włączenia spółki do Grupy Santander Bank Polska S.A. W związku z tym DB Securities S.A. zmieni nazwę na Santander Securities S.A. Agentem Santander Securities S.A. będzie Santander Bank Polska S.A.


W zakresie usług maklerskich obsługa będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach.

Zmiany będą dotyczyły w głównej mierze nazw podmiotów świadczących usługi maklerskie oraz agenta. Dlatego konieczna będzie aktualizacja regulaminów i innych regulacji, co nie wpłynie na Państwa bieżącą obsługę.

Dostęp do serwisu db Makler

 • Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. na Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) serwis „db Makler" zmieni nazwę na Makler.
 • Dotychczasowy sposób logowania nie ulegnie zmianie, aktywny będzie także dotychczasowy adres logowania. Po procesie integracji logowanie do dotychczasowego rachunku maklerskiego prowadzonego przez DB Securities S.A. (po zmianie nazwy Santander Securities S.A.) będzie możliwe również na stronie www.bm.santander.pl.
 • Strona internetowa: od dnia 12 listopada 2018 r. po wpisaniu dotychczasowego adresu www.dbmakler.pl zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do serwisu: bm.santander.pl, natomiast po wpisaniu dotychczasowego adresu www.dbsecurities.pl zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do serwisu: www.santandersecurities.pl.
 • Serwis internetowy: Makler (dawny db Makler) będzie dostępny pod dotychczasowym adresem www.dbmakler.pl, a po włączeniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (od 12 listopada 2018 r.) również pod adresem bm.santander.pl. Sposób logowania oraz funkcjonalność serwisu nie ulegną zmianie.
 • Obsługa Call Center: numery telefonów pozostaną bez zmian.
 • Placówki: sieć dotychczasowych oddziałów prowadzących obsługę maklerską nie ulegnie zmianie. Listę adresową wraz z godzinami otwarcia znajdą Państwo na stronie internetowej www.bm.santander.pl.
 • Wysokość opłat i prowizji nie ulegnie zmianie.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.