17 lipca 2018

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A. i przeniesienie jego Działalności Wydzielanej do Banku Zachodniego WBK S.A.

W dniu 17 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na podział Deutsche Bank Polska S.A. przez wydzielenie, w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A. zostanie przeniesiona do Banku Zachodniego WBK S.A. z chwilą rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy, planowanej w IV kwartale 2018 r.

Jak czytamy w Komunikacie z 399. posiedzenia KNF: „Komisja jednogłośnie zezwoliła na podział Deutsche Bank Polska SA przez wydzielenie części majątku Deutsche Bank Polska SA do Banku Zachodniego WBK SA w zamian za akcje Banku Zachodniego WBK SA emitowane na rzecz Deutsche Bank AG. Oznacza to, że nastąpi włączenie części majątku DB Polska w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej bankowość detaliczną, bankowość prywatną i bankowość biznesową (MSP) do BZ WBK. DB Polska SA będzie kontynuował działalność na terytorium Polski w zakresie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a także detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych, która to działalność pozostanie w DB Polska po Wydzieleniu.” back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.