7 listopada 2018

Informacja od Santander Bank Polska S.A. o sposobie otrzymywania wyciągów do kart kredytowych

Informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Santander Bank Polska S.A., jeśli dotychczas w Deutsche Bank Polska S.A. otrzymywali Państwo zestawienia transakcji dla karty kredytowej w formie elektronicznej – aby zachować tę funkcjonalność, niezbędny będzie dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander online.
Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zachęcamy Państwa do dokonania procesu przeniesienia z systemu db easyNET do Santander online. Zestawienie operacji karty kredytowej będzie prezentowane w zakładce Twoje produkty > karta kredytowa > Więcej> Zestawienie. 

Dodatkowo, aby zapewnić Państwu stały dostęp do informacji o wykonanych transakcjach, wysokości zadłużenia oraz terminie spłaty, do końca 2018 r. Santander Bank Polska S.A. będzie przesyłać zestawienie w formie papierowej na wskazany w banku adres korespondencyjny. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.