23 listopada 2018

Zlecanie przelewu na spłatę kredytu walutowego w Deutsche Bank Polska w bankowości internetowej Santander Bank Polska

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Santander Bank Polska S.A.: „W przypadku samodzielnej spłaty rat kredytu / pożyczki hipotecznej pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem bankowości internetowej Santander online dla Klientów indywidualnych, w systemie tym należy wybrać opcję:
 
- Przelewy walutowe > Na rachunek w naszym banku – jeśli spłata następuje z rachunku prowadzonego w walutach obcych,
- Przelewy złotowe > Na rachunek obcy –  jeśli spłata następuje z rachunku prowadzonego w PLN*.
 
Powyższe transakcje realizowane są przez Santander Bank Polska S.A. bezpłatnie.
 
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Infolinią Santander Bank Polska S.A. pod numerem 801 18 18 18 (opłata wg obowiązujących stawek operatora).”

Prosimy pamiętać o wykonaniu przelewu na nowy numer rachunku kredytu / pożyczki wskazany w piśmie dotyczącym zmiany numerów tych rachunków, które zostało Państwu przesłane z początkiem września 2018 r. Jest on również widoczny w nowym systemie Internetowej Obsługi Kredytu Deutsche Bank Polska S.A. – db hipoNET oraz możliwy do uzyskania – pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu Usług Bankowości Telefonicznej – za pośrednictwem Wirtualnego Oddziału pod numerami telefonu: 801 103 103, +48 22 4 680 680, +48 22 3 325 089 (w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00; opłata wg obowiązujących stawek operatora).
 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku Klientów, którzy do tej pory korzystali z możliwości automatycznego pobierania przez Deutsche Bank Polska S.A. raty kredytu / pożyczki z rachunku bieżącego na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa, kredyty / pożyczki w dalszym ciągu będą spłacane w analogiczny sposób, tj. spłata rat będzie następowała z rachunków bankowych przeniesionych do Santander Bank Polska S.A. Dotyczy to zarówno spłat z kont osobistych w PLN, jak i z kont w walutach obcych.
 
Spłata produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. będzie możliwa bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową.
 
Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. mogą być również spłacane poprzez dowolny inny bank w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z taryfą prowizji i opłat danego banku. Należy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie środków pomiędzy bankami, oraz o posługiwaniu się nowym, pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku kredytowego.
 
Produkty kredytowe pozostające w Deutsche Bank Polska S.A. można również spłacać z rachunku w PLN* prowadzonego przez inny bank poprzez usługę polecenia zapłaty, która pozwala na cykliczne regulowanie płatności rat kredytu bez konieczności wydawania każdorazowo dyspozycji. Koszt takiej usługi będzie zgodny z taryfą prowizji i opłat banku, w którym jest prowadzone konto.
 
Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym zostaną przekierowane na nowe numery rachunków. Okres przejściowy będzie utrzymany do dnia 31 października 2019 roku.

*W przypadku spłat dokonywanych w PLN przewalutowanie na walutę kredytu następuje po stronie Deutsche Bank Polska S.A., zgodnie z tabelą kursową publikowaną na stronie internetowej Banku.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.