27 listopada 2018

Spłata kredytów i pożyczek Deutsche Bank Polska za pośrednictwem kantorów internetowych

Przypominamy, że do Santander Bank Polska S.A. zostały przeniesione wszystkie rachunki bieżące Deutsche Bank Polska S.A. Dotyczy to również rachunków prowadzonych na rzecz kantorów internetowych.

Dokonywanie spłat kredytów i pożyczek za pośrednictwem kantorów internetowych na Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu/Numer rachunku bankowego wskazanego przez Deutsche Bank Polska S.A. w celu spłaty Rat Kredytu lub spłaty zadłużenia przeterminowanego* może więc wiązać się z wystąpieniem opóźnień w regulowaniu zobowiązań (w zależności od czasu realizacji przelewu) lub koniecznością poniesienia dodatkowych opłat na rzecz tych kantorów. Dokonywanie takich przelewów przez dany kantor może też okazać się niemożliwe.

W celu ustalenia zasad realizacji przelewów na spłatę kredytów i pożyczek w Deutsche Bank Polska S.A. prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z kantorami internetowymi, z których usług Państwo korzystają.

*Dla Umów Kredytu zawartych od dnia 01 sierpnia 2008 r.: „Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu”
Dla Umów Kredytu zawartych do dnia 31 lipca 2008 r.: „Numer rachunku bankowego wskazanego przez Deutsche Bank Polska S.A. w celu spłaty Rat Kredytu lub spłaty zadłużenia przeterminowanego”
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.