2 stycznia 2019

Informacja dotycząca wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych

Informujemy, że 23 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa wprowadzająca od początku 2019 r. obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami, do identyfikowania i raportowania schematów podatkowych w odniesieniu do transakcji realizowanych przez Klientów zobowiązane mogą być również banki lub ich pracownicy, w przypadku zidentyfikowania w ramach współpracy z Klientem wskazanych przez ustawodawcę tzw. cech rozpoznawczych schematu podatkowego.

Do prawidłowego wykonania obowiązków przez banki, poza samą treścią regulacji ustawowych, niezbędne jest uwzględnienie technicznych warunków raportowania, jak również  szczegółowych wyjaśnień dotyczących oczekiwań Ministerstwa Finansów w zakresie sposobu realizacji wprowadzonych wymogów.

W chwili obecnej trwają konsultacje publiczne w zakresie objaśnień przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów, które mają zostać opublikowane w styczniu 2019 r. Po opublikowaniu objaśnień możliwe będzie pełniejsze wyjaśnienie Klientom zakresu weryfikacji i raportowania schematów, do którego wykonywania zobowiązane będą banki.

Podstawa prawna: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2193/1 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.