29 marca 2019

Nowa Tabela Prowizji i Opłat dla Klientów Korporacyjnych od 1 kwietnia 2019 r.

Od 1 kwietnia 2019 r obowiązuje nowa „Tabela Prowizji i Opłat usług bankowości transakcyjnej Deutsche Bank Polska S.A.”. Główne zmiany w stosunku do poprzedniej Tabeli to:

  • uproszczenie struktury produktów,
  • ujednolicenie nazw produktów zgodnie ze standardem obowiązującym w Grupie Deutsche Bank,
  • zaktualizowanie zakresu usług o nowe elementy, w tym związane z obsługą płatności w mechanizmie podzielonej płatności oraz opłatami związanymi z utrzymywaniem sald w walutach obcych,
  • wprowadzenie opłat, które mogą zostać naliczone przez Bank z tytułu utrzymywania wysokich sald,
  • zaktualizowanie ceny podstawowej oferty produktowej.

Dodatkowo informujemy, że od 1 kwietnia 2019 roku Deutsche Bank Polska S.A. wprowadza „Tabelę Opłat za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A.”

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www: https://www.db.com/poland/pl/content/klienci--korporacyjni.html back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 29.3.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.