25 kwietnia 2019

Przypomnienie o zmianie numerów rachunków dla kredytów i/lub pożyczek

Przypominamy, że od 17.09.2018 roku obowiązuje nowy numer rachunku kredytu/pożyczki oraz rachunku do wcześniejszej spłaty.

W przypadku spłaty rat miesięcznych bezpośrednio na rachunek kredytu/pożyczki lub zamiaru wcześniejszej spłaty prosimy o dokonywanie wpłat na nowe numery rachunków.

Aktualny numer rachunku kredytu/pożyczki jest widoczny w systemie db hipoNET w sekcji Kredyty. Dodatkowo, zarówno ten rachunek, jak i rachunek służący do wcześniejszej spłaty kredytu są wskazane w powiadomieniach informujących o kwotach rat, które są wysyłane przez Bank w ustalonych okresach.

Równocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli korzystają Państwo z automatycznej spłaty rat kredytu/pożyczki z rachunku prowadzonego przez Santander Bank Polska na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa lub spłata rat kredytu/pożyczki dokonywana jest poprzez obciążenie rachunku na podstawie ustanowionego polecenia zapłaty w innym banku, w dalszym ciągu Państwa kredyt/pożyczka będzie w ten sposób spłacany/a.  W przypadku korzystania z jednej z wymienionych powyżej opcji spłaty rat, wpłat należy dokonywać na dotychczasowy numer rachunku.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu  z naszym Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod nr tel. +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 (w dni robocze, w godzinach 9:00 -17:00).back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 25.4.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.