18 września 2019

Zmiany w Tabeli prowizji i opłat od 7 października 2019 r.

Informujemy, że z dniem 7 października 2019 r. zmianie ulegają:

  • Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. – dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mająca zastosowanie do umów zawartych do 21 lipca 2017 r.
  • Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - dla Kredytów Mieszkaniowych, Konsolidacyjnych i Pożyczek Hipotecznych - udzielanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej mająca zastosowanie do umów zawartych od 22 lipca 2017 r.

zwane dalej „Tabelą prowizji i opłat”.

Mająca zastosowanie do Państwa umowy Tabela prowizji i opłat o treści obowiązującej od 7 października 2019 r. oraz informacja o wprowadzanych zmianach wraz z ich prawnymi i faktycznymi podstawami została przesłana do Państwa listem poleconym w połowie września b.r.

Dokumenty zamieszczamy także pod poniższymi linkami:
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 18.9.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.