20 stycznia 2020

Zakończenie współpracy z Santander Bank Polska S.A. w zakresie przyjmowania podpisów Klientów na dokumentach Deutsche Bank Polska S.A.

Od lutego 2020 roku zmieniają się zasady dotyczące podpisywania dokumentacji związanej z produktami hipotecznymi Deutsche Bank Polska S.A.

Dotychczasowe usługi dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. polegające na przyjmowaniu w oddziałach Santander Bank Polska S.A.:

  • podpisów na dokumentach związanych z obsługą posprzedażową produktów hipotecznych Deutsche Bank Polska S.A.,
  • dokumentów w celu przekazania ich pocztą kurierską do Deutsche Bank Polska S.A.

nie będą już realizowane.

Aneksy, umowy zabezpieczeń i inne, oświadczenia woli, dokumentację relacyjną itp. związane z produktami hipotecznymi będą mogli Państwo podpisać – w zależności od typu dokumentu – w następujący sposób:

  • samodzielnie (tj. korespondencyjnie) w przypadku Ramowych umów przelewu wierzytelności z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki,
  • w uzgodnionym z Bankiem miejscu na terenie Polski, w obecności pracownika windykacji terenowej Banku,
  • w Centrali Banku (Warszawa, al. Armii Ludowej 26), w obecności pracownika Wirtualnego Oddziału.

Równocześnie Santander Bank Polska S.A. nadal będzie świadczył następujące usługi na rzecz Klientów posiadających zobowiązania hipoteczne w Deutsche Bank Polska S.A.:

  • automatyczną spłatę rat kredytu w Deutsche Bank Polska S.A. z rachunku bankowego przeniesionego do Santander Bank Polska S.A., do którego Deutsche Bank Polska S.A. zostało udzielone pełnomocnictwo,
  • przyjmowanie i przekazywanie środków na spłatę rat oraz wcześniejszą spłatę w formie gotówkowej w oddziałach Santander Bank Polska S.A. (z wyłączeniem placówek bezgotówkowych i partnerskich), jak również za pośrednictwem bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A. – pod warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług bankowości elektronicznej z Santander Bank Polska S.A.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Serwisem Telefonicznym świadczonym przez Wirtualny Oddział pod numerem telefonu: +48 22 4 680 680 lub 801 103 103 (w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00) lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.db.com/poland.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 20.1.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.