28 stycznia 2020

Zmiany w dokumencie Tabela Usług od 17 lutego 2020 r.

Informujemy, że z dniem 17 lutego 2020 r. zmianie ulega dokument Tabela Usług.

W Tabeli Usług dodana została możliwość dostarczenia przez formularz hipoteczny, udostępniony na stronie internetowej Banku, poniższych dokumentów:

  • dokument nadania numeru budynku,
  • potwierdzenie spłaty zobowiązań,
  • złożone i opłacone wnioski do sądu o wpis/zmianę wpisu hipoteki lub o wykreślenie hipoteki na rzecz innego Banku,
  • zgłoszenie budynku do użytkowania

oraz zawnioskowania o:

  • aktualny harmonogram spłat,
  • wyciąg z historii rachunku kredytowego,
  • zaświadczenie o wypłaconych transzach kredytu/pożyczki.

Dokumenty zamieszczamy także pod poniższymi linkami:
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.1.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.