20 marca 2020

Zawieszenie rat kredytowych - nowe rozwiązanie dla Klientów indywidualnych

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), umożliwiliśmy naszym Klientom indywidualnym jednorazowe zawieszenie pełnych rat kapitałowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy.

Z nowego rozwiązania, które pomoże wesprzeć Klientów w obniżeniu obciążeń finansowych w ciągu 3 miesięcy, mogą skorzystać osoby spłacające kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz pożyczki konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką.

Wniosek o zawieszenie rat kredytowych można złożyć zdalnie za pomocą formularza hipotecznego, zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Skorzystanie z nowego rozwiązania nie będzie wymagało podpisania aneksu do umowy. Nie zostanie również pobrana opłata za rozpatrzenie wniosku.

W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat.


Na czym polega zawieszenie rat kredytowych?

1) Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności pełnej raty kapitałowo - odsetkowej kredytu lub pożyczki w ciągu 3 miesięcy;

2) Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco: 

a) w przypadku rat równych: 

  • jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 miesiące, maksymalnie do okresu pierwotnego;
  • we wszystkich innych przypadkach kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;
b) w przypadku rat malejących:
  • kwota części kapitałowej zawieszonych wcześniej 3 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty.
3) Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od części kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia.


Więcej na temat zasad i warunków złożenia wniosku można znaleźć: TUTAJback

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 17.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.