9 kwietnia 2020

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 412.836,30 EUR), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie EUR i zabezpieczoną hipotekami:

  • hipoteką przymusową w kwocie 841.215,00 EUR ustanowioną na udziale ½ niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni  5317,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 578,70 m2, położonej w Konstancinie Jeziorna przy ul. Piasta. Hipoteka na 3. miejscu w księdze wieczystej,
  • hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 1.782.840,00 EUR ustanowioną na nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni 60,87 m2,  położonym przy ul. Biały Kamień w Warszawie. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiących zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert do 16 kwietnia 2020.  back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 9.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.