21 kwietnia 2020

Zawieszenie rat kredytowych od maja br. – termin przyjmowania wniosków

Wnioski o zawieszenie rat kredytowych dla Klientów indywidualnych, dla rat płatnych od maja 2020 r. można składać najpóźniej do 28 kwietnia, do końca dnia. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, zawieszenie rat będzie obowiązywało od kolejnego miesiąca, tj. czerwca br. (pod warunkiem pozytywnej decyzji co do przyznania zawieszenia).

Przypominamy, że wnioski o zawieszenie rat są rozpatrywane w kolejności wpływu do Banku. Co do zasady, prosimy o składanie ich z odpowiednim, najlepiej kilkudniowym wyprzedzeniem, tak aby Bank mógł przeprocesować je przed datą płatności najbliższej raty. Informację o decyzji dotyczącej rozpatrzenia wniosku Bank przekaże pocztą email na adres Klienta podany w formularzu. Zawieszeniu będzie podlegała najbliższa rata po otrzymaniu przez Klienta pozytywnej informacji o przyznaniu zawieszenia.

Szczegółowe informacje na temat nowego rozwiązania dotyczącego Zawieszenia rat kredytowych dla Klientów indywidualnych znajdują się tutaj.back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 21.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.