27 kwietnia 2020

Deutsche Bank Polska wspiera Polski Czerwony Krzyż

Epidemia koronawirusa jest szczególnym wyzwaniem dla instytucji charytatywnych. Deutsche Bank Polska i jego Pracownicy, wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem, wesprą rodziny i osoby w potrzebie, którymi PCK opiekuje się na co dzień. Ubóstwo naraża jeszcze bardziej na niebezpieczeństwo zachorowania, gdyż w pierwszym rzędzie zaspokajana jest potrzeba żywności i dachu nad głową. Ubóstwo powoduje także niedożywienie, a ono z kolei osłabia odporność. W Polsce środki przekazane przez Pracowników Banku i podwojone przez Deutsche Bank Polska, zostaną przeznaczone na zakup żywności dla osób potrzebujących, szczególnie rodzin o niskich dochodach oraz seniorów.

Współpraca Deutsche Bank Polska z PCK jest częścią globalnej inicjatywy Deutsche Bank Food & Shelter, ogłoszonej 3 kwietnia. Darowizny Pracowników Banku zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji charytatywnych Food & Shelter, które od dawna są partnerami społecznymi Deutsche Banku na całym świecie. Bank przekazał już na ten cel 500.000 EUR, a podwajając sumę wszystkich darowizn od Pracowników z ponad 30 krajów, do tej pory Deutsche Bank wsparł lokalne organizacje charytatywne kwotą ponad 1,5 miliona EUR.

Polski Czerwony Krzyż od początku pandemii wspiera osoby w kwarantannie oraz pomaga seniorom i potrzebującym, zaś od wielu lat wspólnie z Deutsche Bank Polska organizuje akcję krwiodawstwa. Na co dzień pod swoją opieką ma prawie 120 tysięcy osób, którym udziela różnego rodzaju wsparcia. Pięć tysięcy Sióstr PCK opiekuje się 16 tysiącami seniorów. 19 Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża wspiera władze lokalne, pomagając szpitalom i instytucjom; są one również gotowe do budowy miejsc tymczasowego pobytu dla osób zarażonych COVID-19. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 27.4.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.