8 maja 2020

Globalne Badanie Konsumenckie dbDIG - komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

Globalne Badanie Konsumenckie dbDIG pokazało, że od drugiej połowy marca br. w głównych gospodarkach europejskich istotnie wzrosły obawy konsumentów o swoje miejsca pracy (saldo respondentów, których obawy o miejsca pracy wzrosły w ciągu ostatnich 3 miesięcy zwiększyło się, w zależności od kraju, o 20-30%). Co ciekawe, zarówno styczeń, jak i luty były miesiącami, w których obawy o utratę miejsc pracy zmniejszyły się w głównych gospodarkach Europy. W trakcie okresu zamrożenia gospodarek w kwietniu, obawy o utratę miejsc pracy utrzymywały się na mniej więcej stałym poziomie, z wyjątkiem Francji, gdzie obawy, początkowo niskie, rosły w kwietniu, oraz Włoch, gdzie po silnym wzroście w marcu, obawy o  utratę pracy stopniowo malały. W USA, w połowie marca obawy o utratę pracy były nieco wyższe niż w tym okresie w Europie, ale w kolejnych tygodniach kwietnia, amerykańscy konsumenci nieco mniej obawiali się utraty pracy niż konsumenci w Europie. 

Lustrzanym odbiciem obaw o pracę były oczekiwania wzrostu dochodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W Europie, po wzroście w styczniu i lutym, w marcu nastąpiło ich istotne obniżenie i w kwietniu większość respondentów we Włoszech, Francji i Hiszpanii oczekiwała spadku dochodów, natomiast konsumenci w Wielkiej Brytanii i przede wszystkim w Niemczech byli bardziej optymistyczni – w tych krajach nieco więcej badanych spodziewało się poprawy sytuacji finansowej w ciągu roku. Oczekiwania konsumentów odnośnie do dochodów w ciągu 12 miesięcy lekko się poprawiały, w miarę jak zamknięcie gospodarek zaczęło przynosić skutek w postaci poprawy danych epidemicznych.  Konsumenci w USA również byli bardziej optymistyczni w styczniu i lutym, po czym ich optymizm co do przyszłych dochodów zmniejszył się w marcu i nadal zmniejszał się w kwietniu. W kwietniu konsumenci w USA byli znacznie bardziej optymistyczni, jeśli chodzi o przyszłe dochody, niż konsumenci w Europie. 

Konsumenci w Europie znacznie bardziej obawiali się o stan gospodarek swoich krajów w ciągu najbliższych 3 miesięcy i w przyszłym roku, niż o poziom swoich dochodów w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Taka różnica w ocenach może wynikać z faktu, że w strukturze konsumpcji duży udział mają usługi, a więc sektor najbardziej dotknięty zamrażaniem gospodarek, podczas gdy sektor przemysłowy, mający mniejszy udział w konsumpcji, w znacznie mniejszym stopniu odczuł skutki dystansowania społecznego. 

Konsumenci w głównych gospodarkach w Europie dość podobnie oceniają wpływ rządowych programów pomocowych na swoją sytuację finansową – oceny oscylują w pobliżu środka skali ocen (0 – brak wpływu, 10 – bardzo istotny wpływ), co oznacza średni, choć widoczny, wpływ programów fiskalnych na sytuację finansową konsumentów. Podobnie ulgi zaproponowane przez banki dla konsumentów miały wpływ na ich sytuację i były oceniane w środku skali.  

Na początku epidemii COVID-19 konsumenci w USA wydawali więcej niż zwykle, w odróżnieniu od konsumentów w Europie, którzy ograniczyli swoje wydatki. Największy odsetek konsumentów, którzy ograniczyli swoje wydatki wystąpił we Francji i Włoszech. Co ciekawe, w kwietniu odsetek konsumentów ograniczających swoje wydatki w krajach europejskich zbliżył się do siebie, co wynikało z podobnych zasad dystansowania społecznego i ograniczania aktywności ekonomicznej. W połowie kwietnia konsumenci w Europie i USA  ograniczyli swoje wydatki o ok. 30%, z wyjątkiem Niemiec, gdzie spadek konsumpcji był mniejszy i wynosił ok. 25%. 

W miarę upływu czasu, konsumenci w Europie i USA stawali się bardziej skłonni do zaoszczędzenia pieniędzy odłożonych z powodu mniejszych wydatków na konsumpcję. Skłonność do zaoszczędzenia części pomocy finansowej oferowanej przez rządy również wzrastała, choć w mniejszym stopniu. Podobnie konsumenci traktowali ulgi oferowane przez banki. Konsumenci w USA byli mniej skłonni do oszczędzania pojawiających się nadwyżek z powodu ograniczenia konsumpcji, niż konsumenci w Europie, ale również i u nich, w miarę upływu czasu, skłonność do oszczędzania rosła.  

Arkadiusz Krześniak,
Główny Ekonomista,
Deutsche Bank Polska S.A. 
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 8.5.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.