2 czerwca 2020

Zawieszenie rat kredytowych dla Klientów indywidualnych na 3 lub 6 miesięcy

Sektor bankowy pod patronatem Związku Banków Polskich wypracował wspólne stanowisko dotyczące wsparcia Kredytobiorców z uwagi na stan pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  Szczegółowe informacje: https://www.db.com/poland/pl/content/3688.html

Przypominamy, że już w marcu br. Deutsche Bank Polska umożliwił Klientom indywidualnym, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne oraz pożyczki hipoteczne i konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką, wnioskowanie o jednorazowe zawieszenie 3 pełnych rat kapitałowo-odsetkowych.

Od 8 czerwca 2020 r. Kredytobiorcy będą mogli wnioskować o jednorazowe zawieszenie pełnych rat kapitałowo-odsetkowych na wybrany przez nich okres 3 lub 6 miesięcy na analogicznych warunkach

Klienci, którzy skorzystali już wcześniej z 3-miesięcznego zawieszenia rat, udostępnionego przez Bank w związku z pandemią SARS-CoV-2, będą mogli przedłużyć je o kolejne 3 miesiące na podstawie nowego wniosku. 

Wniosek o zawieszenie rat kredytowych będzie można złożyć zdalnie za pomocą formularza hipotecznego, zamieszczonego na naszej stronie internetowej.  

Rozwiązanie będzie dostępne dla wniosków przeprocesowanych przez Bank najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Skorzystanie z zawieszenia rat nie wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie zostanie również pobrana opłata za rozpatrzenie wniosku.

W uzasadnionych przypadkach Bank zastrzega sobie możliwość odmowy zawieszenia rat. 

Na czym polega zawieszenie rat kredytowych?

 1. Zawieszenie rat kredytowych to wstrzymanie, na wniosek Kredytobiorcy i za zgodą Banku, płatności pełnej raty kapitałowo - odsetkowej kredytu lub pożyczki na okres 3 lub 6 miesięcy.  
 2. Po zakończeniu zawieszenia rat kredytowych zmieni się harmonogram dalszych spłat. W zależności od rodzaju spłaty będzie on wyglądał następująco:

  a) w przypadku rat równych:
  - jeżeli okres spłaty kredytu określony w umowie skrócił się zgodnie z warunkami opisanymi w dokumentacji kredytowej (np. w wyniku obniżki stóp procentowych lub wcześniejszej spłaty części kredytu/pożyczki), zostanie on wydłużony o 3 albo 6 miesięcy (w zależności od okresu zawieszenia wnioskowanego przez Klienta), maksymalnie do okresu pierwotnego;
  - we wszystkich innych przypadkach kwota części kapitałowej zawieszonych rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty;

  b) w przypadku rat malejących kwota części kapitałowej zawieszonych 3 lub 6 rat zostanie rozłożona na pozostały okres spłaty; tym samym odpowiednio wzrośnie wysokość kolejnych rat w aktualnym okresie spłaty.  
 3. Za okres zawieszenia rat standardowo, zgodnie z zapisami umowy kredytowej, naliczone zostaną odsetki od pozostającej do spłaty kwoty kapitałowej i będą one płatne w ramach pierwszej raty po zakończeniu okresu zawieszenia. 
 4. Jeżeli Klient korzysta aktualnie z zawieszenia 3 rat i wnioskuje o przedłużenie tego okresu o kolejne 3 raty, odsetki naliczone dotychczas zostaną dodane do kwoty odsetek za kolejne miesiące okresu zawieszenia i będą płatne w ramach pierwszej raty wymagalnej po jego zakończeniu. 

Przypominamy, że wszelkie rozwiązania, które polegają na odsunięciu w czasie płatności z tytułu rat kredytowych, oznaczają zwiększenie łącznego kosztu obsługi zobowiązania. Prosimy zwrócić na to uwagę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z zawieszenia rat.

Więcej na temat zasad i warunków złożenia wniosku można znaleźć TUTAJ
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 8.6.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.