6 lipca 2020

Długa droga do ożywienia gospodarczego - komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

DB Research opublikował kolejny raport The House View – The long road to recovery. Nadchodzące tygodnie pokażą, jak silna będzie następna faza pandemii. Kolejna fala zakażeń w niektórych stanach w USA zaczyna wpływać negatywnie na wskaźniki aktywności ekonomicznej. DB podtrzymuje prognozę spadku PKB w USA o 7,1% w 2020 r. W Europie otwarcie gospodarek okazało się sukcesem, co wpływa pozytywnie na  perspektywy wzrostu. Utrzymujemy ponadto naszą prognozę spadku PKB w strefie euro o 12% w br. W Chinach następuje ożywienie gospodarcze o kształcie litery V, co oznacza, że chiński PKB prawdopodobnie wzrośnie o 1,1% w br. 

Dolar powinien w nadchodzących kwartałach osłabiać się. Dla rynków akcji wzrost przypadków COVID-19 w USA jest ryzykiem, ale ekstremalnie niskie pozycje poza akcjami o bardzo dużej kapitalizacji powodują, że cykliczne inwestycje w rynek akcji powinny być nadal atrakcyjne. Banki centralne obecnie wykorzystują swą funkcję pożyczkodawców ostatniej szansy, co powoduje, że ceny obligacji skarbowych są wysokie.  

W perspektywie nadchodzących miesięcy wydarzenia polityczne ponownie znajdą się w centrum uwagi. Liderzy UE będą dyskutować nad szczegółami funduszu odbudowy finansowanego emisją wspólnych obligacji, negocjacje handlowe pomiędzy UE a Wielką Brytanią będą kontynuowane przed terminem końcowym, który upływa na koniec tego roku zaś w listopadzie uwagę rynków będą przyciągać nadchodzące wybory prezydenckie w USA. 

COVID-19 wzmocnił tendencje protekcjonistyczne, które były następstwem napięć geopolitycznych oraz konfliktów handlowych. DB szacuje, że handel międzynarodowy dobrami handlowymi wzrośnie o 1,7% r/r, a handel usługami wzrośnie o 3% r/r w porównaniu do średnich z ostatnich 8 lat odpowiednio 2,2% r/r oraz 3,3% r/r. Szacujemy, że kryzys związany z COVID-19 będzie mniej dotkliwy w gospodarkach rozwiniętych, niż w rozwijających się. Spodziewamy się, że kontynentalne łańcuchy dostaw będą preferowane w porównaniu do globalnych łańcuchów dostaw ze względu na łatwiejsze zarządzanie w przypadku wystąpienia podobnego kryzysu w przyszłości. 

W odpowiedzi na kryzys, banki centralne i rządy podjęły silne i zdecydowane interwencje, zwłaszcza w USA oraz UE. Bardzo duże zastrzyki płynności i wsparcie rynku kredytowego spowolniły i złagodziły pogarszanie się warunków finansowych. Napięcie na rynkach finansowych stopniowo zmniejsza się, ale w coraz wolniejszym tempie. 

Gospodarka światowa jest w głębokiej recesji. Oceniamy, że poziom globalnego PKB pozostanie poniżej poziomu sprzed pandemii koronawirusa przez większą część przyszłego roku. W krótkim terminie prawdopodobnie utrzyma się niski stopień inflacji ze względu na relatywnie silniejszy spadek popytu niż podaży. Jednakże, zbliża się moment, gdy monetyzacja rosnącego długu przez banki centralne będzie testować założenie o niskiej i stabilnej inflacji w długim terminie. Głównym ryzykiem jest pojawienie się drugiej fali COVID-19, która miałaby destrukcyjne skutki dla ożywienia gospodarki i byłaby kolejnym negatywnym szokiem dla popytu. Kolejnym ryzykiem jest wzrost protekcjonizmu na skutek eskalacji konfliktu handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami przed wyborami prezydenckimi w USA. 

Naszym zdaniem System Rezerwy Federalnej przejdzie do bezpośredniego komunikowania celów polityki pieniężnej oraz skupi się na kontroli krótkiego końca krzywej rentowności. Fed najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe w pobliżu zera w nadchodzących kwartałach. Po koniec roku Europejski Bank Centralny powinien dokonać przeglądu polityki zróżnicowanego oprocentowania rezerw, kontynuować długoterminowe operacje zasilające w ramach TLTRO-III, a także stosować pośrednią kontrolę krzywej rentowności. EBC w średniej perspektywie również powinien utrzymać stopy procentowe bez zmian. W krótkim terminie EBC będzie przeciwdziałać szokowi deflacyjnemu wynikającemu z obecnej pandemii. 

Szacujemy, że PKB Niemiec w br. spadnie o 9%. Jednakże niemiecka gospodarka szybko zwiększa swą aktywność, również dzięki pakietowi fiskalnemu o wartości 130 mld EUR. Dobre wyniki Niemiec na tle pozostałych gospodarek europejskich wynikają z (1) dobrze funkcjonującej służby zdrowia, (2) systemu federalnego z kooperującymi politykami (3) dużej nadwyżki fiskalnej, która mogła być szybko uruchomiona, (4) dopasowanemu systemowi ubezpieczeń społecznych, który zwiększa odporność gospodarstw domowych na kryzys, (5) dobrej współpracy przedsiębiorstw i związków zawodowych oraz (6) wysokiemu zaufaniu do instytucji publicznych. 

COVID-19 miał wpływ na wszystkie klasy aktywów finansowych. Naszym zdaniem na rynkach akcyjnych, poza spółkami o bardzo wysokiej kapitalizacji, istnieje selektywny potencjał wzrostu, ze względu na wciąż niskie zaangażowanie inwestorów. Na rynkach obligacji spodziewamy się jeszcze bardziej stromych krzywych rentowności oraz wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Na rynkach walutowych, USD powinien osłabiać się do poziomu 1,15 USD za EUR pod koniec 2020 r. oraz 1,20 pod koniec 2021 r. Spowodowane to będzie, w naszej ocenie, zmniejszeniem premii za ryzyko oraz wzrostem apetytu na ryzyko wraz z różnicowaniem się gospodarczym poszczególnych rynków. W krótkim okresie spready kredytowe powinny ulec zmniejszeniu, ale mogą ponownie zwiększyć się pod koniec roku, na skutek pogorszenia fundamentów gospodarczych w przypadku drugiej fali wirusa. Spodziewamy się, że cena ropy naftowej Brent wyniesie 40 USD za baryłkę na koniec 2020 r. oraz wyniesie średnio 45 USD za baryłkę w 2021 r. 

Arkadiusz Krześniak,
Główny Ekonomista,
Deutsche Bank Polska S.A. 

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 7.7.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.