16 lipca 2020

Ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności

Ogłoszenie nr 1:

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 153.140,66 CHF), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie CHF i zabezpieczoną hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 341.310,00 CHF ustanowioną na nieruchomości - lokalu mieszkalnym o powierzchni 139,40 m2,  położonym w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Syta. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej.

Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert do 23 lipca 2020.

***

Ogłoszenie nr 2:

Deutsche Bank Polska S.A. sprzeda wymagalną wierzytelność (kwota kapitału wymagalnego wynosi 1.319.316,79 CHF), przysługującą z tytułu udzielonego kredytu mieszkaniowego w walucie CHF i zabezpieczoną hipoteką umowną łączną kaucyjną w kwocie 2.316.990,00 CHF ustanowioną na nieruchomościach:

  • lokalu mieszkalnym o powierzchni 139,40 m2,  położonym w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Syta. Hipoteka na 2. miejscu w księdze wieczystej;
  • nieruchomości gruntowej o powierzchni 630,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni  306,00 m2, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Zapłocie. Hipoteka na 1. miejscu w księdze wieczystej.
Osoby/Podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej wierzytelności prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownikiem Banku, nr tel.: 510-009-855.

Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiących zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert do 23 lipca 2020.
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.7.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.