24 września 2020

Zawieszenie rat kredytowych dla Klientów indywidualnych - przypomnienie o terminie składania wniosków

Przypominamy, że upływa termin składnia wniosków o zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych (na warunkach wynikających ze Stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego (tj. moratorium pozaustawowego w rozumieniu Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)). 

Rozwiązanie będzie dostępne tylko dla klientów, których wnioski zostały przeprocesowane i zaakceptowane przez Bank do dnia 30 września 2020 r. co oznacza, że w przypadku zainteresowania zawieszeniem rat kredytu na ww. warunkach, kompletny wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do dnia 29.09.2020 r. Wnioski złożone po 29.09.2020 r. mogą  nie zostać rozpatrzone.

Więcej na temat zasad i warunków złożenia wniosku można znaleźć TUTAJ.  back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.9.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.