14 października 2020

30-lecie Deutsche Bank w Polsce

W 2020 roku mija 30 lat od uruchomienia w Polsce przedstawicielstwa Deutsche Bank AG. Była to jedna z pierwszych aktywności tego rodzaju zrealizowana przez renomowaną instytucję finansową o zasięgu globalnym w naszym kraju. W październiku 1995 r. Deutsche Bank, po otrzymaniu licencji bankowej, rozpoczął funkcjonowanie jako Deutsche Bank Polska. Od początku działalności Bank oferował usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, z czasem rozwijając obsługę małych i średnich przedsiębiorstw oraz bankowość dla Klientów indywidualnych. Od listopada 2018 roku Bank ponownie skupił się na obsłudze największych polskich i zagranicznych firm, koncernów międzynarodowych, instytucji finansowych oraz sektora publicznego. Dzięki profesjonalnemu doradztwu, indywidualnemu podejściu oraz długofalowym relacjom z Klientami opartym na zaufaniu, Deutsche Bank Polska zyskał wiodącą, ugruntowaną pozycję w sektorze bankowym.

Deutsche Bank jest obecny nad Wisłą już trzy dekady, od samego początku transformacji. Byliśmy instytucją, z którą, a czasem nawet dzięki której, polska gospodarka otwierała się na świat. Wykorzystując zdobyte przez ten czas doświadczenie oraz międzynarodowy know-how pomogliśmy w ostatnich trzech dekadach wielu firmom pozyskać niezbędnych inwestorów, kapitał oraz wiedzę – mówi Tomasz Kowalski, Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska. – Pracując z menedżerami z całego świata, w tym z czołówką firm międzynarodowych, jesteśmy w korzystnej sytuacji, ponieważ o wielu trendach dowiadujemy się dużo wcześniej niż inne podmioty na rynku. Możemy tę wiedzę wykorzystać, wspierając naszych Klientów i zbliżając świat bankowości korporacyjnej do rynku polskiego. Jestem przekonany, że pomogliśmy wielu firmom z naszego kraju wykonać duży skok w kierunku międzynarodowych standardów biznesowych.

Przez te trzy dekady, Deutsche Bank był również aktywnie zaangażowany w najważniejsze dla Polski transakcje finansowe i gospodarcze okresu transformacji. – Warto pamiętać, że to nasz Bank wraz z PKN Orlen S.A. wprowadził pierwsze kredyty konsorcjalne oraz zrealizował serie transakcji zabezpieczających polski sektor energetyczny przed ryzykiem walutowym. Deutsche Bank Polska pomógł również Polskim Kolejom Państwowym udzielając im kredytów strukturyzowanych, a także brał udział w procesie prywatyzacji PKO BP. Ponadto, byliśmy zaangażowani w największą transakcję inwestycyjną w tej części Europy, tj. przejęcie Polkomtela przez Zygmunta Solorza-Żaka w 2011 r. Wreszcie, to Deutsche Bank Polska był organizatorem konsorcjum finansującego Autostradę Wolności A2, co było dla nas na wielu płaszczyznach nie lada wyzwaniem – wspomina dr hab. Krzysztof Kalicki, wieloletni Prezes Zarządu Deutsche Bank Polska, a obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

Przez 30 lat Deutsche Bank Polska, dzięki swojemu profesjonalizmowi i wysokiemu standardowi usług, otrzymał wiele nagród i wyróżnień branżowych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć otrzymaną kilkakrotnie prestiżową nagrodę w rankingu „Awards for Excellence” magazynu Euromoney w kategorii „Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce”, pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu magazynu Euromoney „Cash Management Poll” jako najlepszy bank świadczący usługi International Cash Management w Polsce, zdobycie tytułu najlepszego banku dla biznesu według Bloomberg Businessweek Polska, czy też otrzymanie wyróżnienia „Perła Polskiej Gospodarki” w ramach konkursu organizowanego przez anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish Market” oraz przyznanie nagrody „Lider Świata Bankowości” za wieloletni wkład we wsparcie rozwoju polskiej gospodarki. Oprócz działalności biznesowej, Deutsche Bank Polska przez trzy dekady regularnie wspierał różne aktywności społeczne, kulturalne i sportowe. Zaangażowanie Pracowników i Banku w projekty takie jak wsparcie finansowe i wolontariat na rzecz organizacji humanitarnych oraz pozarządowych, obejmowanie mecenatu nad wieloma wydarzeniami kulturalnymi, podejmowanie licznych działań proekologicznych, czy też zaangażowanie w wydarzenia sportowe doskonale wpisują się w filozofię i zasadę „Giving more than just money”.

W związku z jubileuszem, Deutsche Bank Polska pragnie serdecznie podziękować Klientom, Partnerom biznesowym oraz Pracownikom, bez których profesjonalizmu i ciężkiej pracy sukces Banku nie byłby możliwy. 
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.