5 stycznia 2021

Raport „CIO Insights 2021 Outlook – Tectonic shifts: Looking Beyond COVID-19” – komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

Tektoniczne zmiany

W opublikowanym niedawno opracowaniu Deutsche Bank pt. CIO Insights 2021 Outlook – Tectonic shifts: Looking Beyond COVID-19, zawarta jest analiza fundamentalnych trendów, które będą miały wpływ na decyzje inwestycyjne w 2021 r. oraz w latach kolejnych. Jak podkreślił w liście do inwestorów Christian Nolting, Dyrektor Inwestycyjny Deutsche Bank, szczepionki powinny być adekwatną odpowiedzią na COVID-19, ale debata nad skuteczną reakcją polityki gospodarczej na nową sytuację oraz nad społecznymi i ekonomicznymi skutkami koronakryzysu, będzie kontynuowana w najbliższych latach, a na pandemię i jej skutki należy patrzeć w perspektywie długoterminowej, określanej przez „cztery D”: Dywergencję, Digitalizację, Demografię oraz Dług.  

Główne tezy publikacji są następujące: 

  • Nie powrócimy do sytuacji „sprzed-covid”: „płyty tektoniczne” już się przesunęły.
  • Wpływ pandemii na jednostki, przedsiębiorstwa oraz rządy będzie trudny do odwrócenia.
  • Pandemia przyśpieszyła niektóre, istniejące wcześniej, długoterminowe trendy.
  • „Cztery D”: Dywergencja, Digitalizacja, Demografia oraz Dług pozostaną bardzo istotne w 2021 r.
  • Długoterminowe wyzwania będą wymagać raczej strategicznego, niż taktycznego podejścia inwestycyjnego.
  • Strategiczna alokacja aktywów będzie wymagać uwzględnienia zmiany charakteru zależności pomiędzy ich klasami. 
  • Inwestycje związane z kluczowymi trzema tematami – technologią, demografią oraz zrównoważonym rozwojem – powinny również przynieść rezultaty. 

Jakie będą skutki wyżej zidentyfikowanych trendów po pandemii?

(1) Wzrost roli państwa, rosnące nierówności społeczne w centrum uwagi polityków, przebudowa infrastruktury w odpowiedzi na zmiany trendów behawioralnych, stylu życia i sposobu prowadzenia biznesu. 

(2) Pomoc państwa niesie także ryzyka – np. spowolnienie mechanizmów samoregulacji i samo-naprawy gospodarki. Po stronie pozytywów – wzrośnie nacisk rządów na politykę zrównoważonego rozwoju. Zmiany w funkcjonowaniu gospodarki będą nadal zwiększać popyt na nowe technologie, ale dla rynku akcji istotne będzie także to, czy nastąpi odbudowa zysków spółek cyklicznych. 

(3) Banki centralne będą nadal prowadziły bardzo ekspansywną politykę monetarną, wspieraną przez pro-cykliczną politykę fiskalną, co będzie oznaczać kontynuację ujemnych realnych stóp zwrotu na obligacjach. Wzrost zadłużenia będzie wzmagał polityczny nacisk na podnoszenie podatków. 

(4) Nowy porządek świata: Azja liderem gospodarczym, dywergencja wśród krajów rozwiniętych, lokalizacja i regionalizacja jako trend przeciwstawny globalizacji, digitalizacja walut. 

(5) Kluczowe tematy inwestycyjne będą związane z ekonomią zrównoważonego rozwoju, w tym: technologia (cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, 5G, technologie mobilne smart), odpowiedzialny rozwój (ochrona zdrowia, błękitna gospodarka – zasoby mórz i oceanów, zarządzanie surowcami), demografia (infrastruktura, pokolenie millenialsów).   

Analiza implikacji inwestycyjnych powyższych trendów oraz prognozy Deutsche Bank na 2021 r. dostępne są w omawianej publikacji pod linkiem: 

https://deutschewealth.com/content/dam/deutschewealth/cio-perspectives/cio-insights-assets/q1-2021-tectonic-shifts/CIO-Insights-Outlook-2021-Tectonic-shifts.pdf

Arkadiusz Krześniak
Główny Ekonomista
Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 5.1.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.