2021

17 marca 2021

Nowa Tabela Prowizji i Opłat oraz opłat z tytułu sald dla Klientów korporacyjnych od 1 kwietnia 2021 r.

Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązuje nowa „Tabela Prowizji i Opłat dla Klientów korporacyjnych” oraz „Tabela Opłat za utrzymywanie salda na rachunkach prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A.” 

Główne zmiany w stosunku do poprzedniej Tabeli Prowizji i Opłat dla Klientów korporacyjnych to:

  • aktualizacja struktury i cen podstawowej oferty produktowej,
  • aktualizacja nazewnictwa dokumentów.
Dla Tabeli Opłat za utrzymywanie salda na rachunkach prowadzonych w Deutsche Bank Polska S.A.:
  • zmiany limitów, od których naliczane są opłaty,
  • doprecyzowanie zapisów dotyczących terminów naliczania opłat,
  • zdefiniowanie opłaty podstawowej z tytułu sald średnich i opłaty dodatkowej od nadwyżki salda na koniec miesiąca nad średnim saldem dodatnim,
  • aktualizacja nazewnictwa dokumentów.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, iż w przypadkach, gdy Państwa opłaty były indywidualnie negocjowane, ceny usług objętych indywidualnym cennikiem pozostają na wynegocjowanym poziomie.

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie www: https://www.db.com/poland/pl/content/klienci--korporacyjni.html back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 17.3.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.