24 marca 2021

Publikacja „Steering post-Covid recovery“ – komentarz Głównego Ekonomisty Deutsche Bank Polska

Kurs na ożywienie po pandemii. 

Zmiany polityczne w USA w 2021 r. oznaczają, że ożywienie gospodarcze będzie wspierane przez silny program stymulacji gospodarki. Zmiany przywództwa politycznego w Niemczech i Japonii prawdopodobnie nie przyniosą podobnego przesunięcia w polityce gospodarczej. Próba odpowiedzi na pytanie, jakie będzie miało to skutki dla nowego ładu światowego znajduje się w publikacji Deutsche Bank Corporate Bank Steering post-Covid recovery.  

Kryzys wywołany przez COVID-19, w odróżnieniu od kryzysu finansowego w roku 2008, nie spowodował skoordynowanej odpowiedzi polityki gospodarczej w skali globalnej, przeciwnie – poszczególne kraje stosowały własne podejścia, o różnym stopniu skuteczności.    

Przystąpienie USA do Porozumienia Paryskiego po objęciu urzędu prezydenckiego przez Joe Bidena sygnalizuje zasadniczą reorientację polityki gospodarczej w największej gospodarce świata, czego wyrazem jest postawienie przed nią nowego celu: osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w USA do 2050 r., w tym osiągnięcia zerowej emisyjności przez sektor energetyczny do 2035 r. Ten ambitny program może być zagrożony z jednej strony przez opozycję republikańską w Senacie USA, z drugiej zaś przez zastrzeżenia do tego programu zgłaszane przez konserwatywnych członków Partii Demokratycznej. Co więcej, ożywienie gospodarcze, będzie powodować zwiększenie emisji CO2 ponad poziom sprzed pandemii. Nowa Sekretarz Skarbu Janet Yellen jest zwolenniczką silnego programu stymulacji fiskalnej, co oznacza preferowanie jak najszybszego powrotu gospodarki amerykańskiej na ścieżkę wzrostu. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest to, jak ułożą się relacje gospodarcze pomiędzy USA i Chinami oraz relacje geopolityczne pomiędzy USA i Rosją, biorąc pod uwagę fakt, że prezydent Biden jest zwolennikiem twardego kursu wobec tych dwóch krajów. 

Gospodarka Niemiec obecnie jest konfrontowana ze zjawiskiem zwiększającej się wielobiegunowości świata, trwałym osłabieniem liberalnego, opartego na dotychczasowych regułach, porządku międzynarodowego oraz gwałtownymi zmianami technologicznymi. Urzędująca przez cztery kadencje kanclerz Angela Merkel, nie będzie starać się o kolejną kadencję w wyborach federalnych 26 września 2021 r. Nowy kanclerz Niemiec stanie przed wyzwaniem wynikającym ze zmian międzynarodowego układu sił, przyśpieszonych przez pandemię – w ocenie Deutsche Bank, w ciągu dwóch lat Chiny wyprzedzą pod względem PKB połączone gospodarki Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Niemiecką odpowiedzią może być połączony wysiłek rządu i sektora korporacyjnego w celu właściwej alokacji inwestycji w badania i rozwój, wykorzystanie danych posiadanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz zwiększona dyfuzja technologii międzysektorowych takich jak sztuczna inteligencja. W krótkim okresie, powrót gospodarki Niemiec na ścieżkę wzrostu będzie wspierany przed odłożony popyt sygnalizowany przez wzrost oszczędności gospodarstw domowych o ok. 1/3 w czasie pandemii. Znaczenie Niemiec w gospodarce światowej będzie także wynikać z globalnej roli Unii Europejskiej, przy czym polityczną dźwignią będzie koncepcja „miękkiej siły” (soft power), czyli wpływu wynikającego z kultury, idei politycznych i wdrażanych polityk, w czym Niemcy mają obecnie przewagę.  

W Japonii rezygnacja premiera Shinzo Abe we wrześniu 2020 r. zakończyła ośmioletni okres Abenomiki, czyli polityki gospodarczej polegającej na zwiększaniu podaży pieniądza, wzroście wydatków rządowych oraz koncentracji na zwiększaniu konkurencyjności gospodarki. Japonia, jako główne źródło inwestycji zagranicznych, wpływa na globalną gospodarkę. Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2019 r. wyniosły 227 mld USD (prawie 60% wzrost r/r). Zdaniem Deutsche Bank jest mało prawdopodobne, aby Japonia naśladowała USA i przyśpieszała ożywienie gospodarcze przez silne zwiększenie wydatków rządowych, ze względu na fakt, że bezrobocie w Japonii pozostaje niskie, co z kolei pokazuje efektywność dotychczasowej polityki gospodarczej. 

W wyłaniającym się wielobiegunowym świecie będzie rosła rola organizacji międzynarodowych w koordynacji odpowiedzi na kryzysy oraz w zbliżaniu gospodarek, aby rozwiązywać wspólne problemy. Nowa dyrektor generalna WTO Ngozi Okonjo-Iweala stawia sobie za cel przywrócenie wiary w multilateralizm, formułując następujące priorytety: wolny przepływ szczepionek i leków na COVID-19, promocja gospodarki cyfrowej, handlu elektronicznego oraz handlu usługami. Podobny przekaz jest formułowany przez szefową MFW Kristalinę Georgievą, która porównała wychodzenie z obecnego kryzysu do długiej wspinaczki, w której poszczególne kraje są połączone wspólną liną, a wspólny sukces zależy od kondycji najsłabszego uczestnika.   

Pełna analiza znajduje się w publikacji Deutsche Bank Corporate Bank Steering post-Covid recovery pod linkiem https://flow.db.com/more/macro-and-markets/steering-post-covid-recovery

Arkadiusz Krześniak
Główny Ekonomista
Deutsche Bank Polska S.A. back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.3.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.