2021

31 marca 2021

Zmiana "Tabeli Usług" od 22 kwietnia 2021 r. - dotyczy Klientów indywidualnych spłacających kredyt hipoteczny w Deutsche Bank Polska

Informujemy, że w związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2, z dniem 22 kwietnia 2021 r. ulegnie zmianie „Tabela Usług”.

Zmiany obejmują w szczególności:
  • Dodanie informacji o możliwości złożenia Wniosku o zawieszenie wykonania umowy (na podstawie zapisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19),
  • Dodanie informacji o czasowym zawieszeniu spotkań bezpośrednich z Klientami w siedzibie Banku,
  • Usunięcie dyspozycji dot. Ubezpieczenia na życie. 

W załączeniu przekazujemy dokument w nowym brzmieniu:

Jednocześnie informujemy, że aktualnie obowiązująca wersja dokumentu znajduje się w sekcji Dodatkowe informacje > Dokumenty – Klienci indywidualni  > Inne przydatne dokumenty:

 back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 11.5.2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.