21 grudnia 2018 Przypominamy o nowych numerach rachunków kredytów i pożyczek
Przypominamy, że zmianie uległy numery rachunków kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, które pozostały w obsłudze Deutsche Bank Polska S.A, o czym informowaliśmy listownie we wrześniu b.r. Więcej
21 grudnia 2018 Zmiana nazwy ulicy – nowy adres siedziby Deutsche Bank Polska S.A.
Informujemy, że nazwa ulicy, przy której mieści się siedziba Deutsche Bank Polska S.A., została zmieniona na al. Armii Ludowej. Więcej
20 grudnia 2018 Życzenia świąteczne
Pięknych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie Najbliższych
oraz pozytywnych emocji, radości i wielu sukcesów w Nowym Roku życzy Deutsche Bank Polska S.A. Więcej
17 grudnia 2018 Okresowe ulgi w ramach kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF za 2018 r.
Konieczność złożenia oświadczenia dotyczącego celu kredytu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. Więcej
10 grudnia 2018 Grzegorz Turnau w ramach cyklu Deutsche Bank Invites
7 grudnia w Filharmonii Narodowej odbył się ostatni w roku 2018 koncert w ramach cyklu Deutsche Bank Invites. Tym razem zaproszenie Banku przyjął Grzegorz Turnau, który po raz pierwszy wystąpił z materiałem promującym jego najnowszy, anglojęzyczny album „Bedford School”. Wydarzenie to zainaugurowało trasę koncertową Bedford Tour zaplanowaną na najbliższe miesiące.
3 grudnia 2018 Informacja Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.
Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 2016, poz. 1474), począwszy od miesiąca grudnia 2018 r., planowane jest rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych. Więcej
29 listopada 2018 Bezpłatna spłata kredytów i pożyczek Deutsche Bank Polska S.A. w oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową
Przypominamy, że spłata – w formie gotówkowej – produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. możliwa jest bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Santander Bank Polska S.A. prowadzących obsługę gotówkową. Więcej
28 listopada 2018 Informacja dla Kredytobiorców spłacających kredyty/pożyczki w EUR
Zlecając płatności SEPA (w EUR) z innego banku na rachunek bieżący przeniesiony do Santander Bank Polska S.A. należy stosować kod SWIFT (BIC) Santander Bank Polska S.A., tj. WBKPPLPPXXX. Więcej
27 listopada 2018 Spłata kredytów i pożyczek Deutsche Bank Polska za pośrednictwem kantorów internetowych
Przypominamy, że do Santander Bank Polska S.A. zostały przeniesione wszystkie rachunki bieżące Deutsche Bank Polska S.A. Dotyczy to również rachunków prowadzonych na rzecz kantorów internetowych. Więcej
23 listopada 2018 Zlecanie przelewu na spłatę kredytu walutowego w Deutsche Bank Polska w bankowości internetowej Santander Bank Polska

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Santander Bank Polska S.A.: „W przypadku samodzielnej spłaty rat kredytu / pożyczki hipotecznej pozostających w Deutsche Bank Polska S.A., za pośrednictwem bankowości internetowej Santander online dla Klientów indywidualnych, w systemie tym należy wybrać następującą opcję [...] Więcej
13 listopada 2018 Deutsche Bank Polska S.A. kontynuuje działalność w ramach Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej oraz obsługę portfela walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie
Po rejestracji podziału przez KRS w dniu 9 listopada 2018 r., Deutsche Bank Polska S.A. kontynuuje rozwój Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej, świadcząc usługi na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i sektora publicznego. Bank będzie również obsługiwał Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Więcej
12 listopada 2018 Proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej z systemów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. jest już dostępny
Informujemy, że proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej z systemów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. jest już dostępny. Więcej
12 listopada 2018 Dostęp do systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET
Przypominamy, że dostęp do nowego systemu Internetowej Obsługi Kredytu - db hipoNET możliwy jest poprzez stronę internetową Deutsche Bank Polska. Zakres informacji jest ograniczony do danych na temat kredytu / pożyczki, m.in.: nr rachunku kredytowego, aktualnego zadłużenia, oprocentowania, wysokości miesięcznej raty, harmonogramu spłat. Więcej
11 listopada 2018 Informacja dla Klientów detalicznych, Private Banking oraz MSP, którzy zostali przeniesieni do Santander Bank Polska S.A.
W związku z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), od dnia 10 listopada 2018 r. stali się Państwo Klientami Santander Bank Polska S.A., do którego zostały automatycznie przeniesione Państwa produkty, w tym rachunki wraz z historią tych rachunków, lokaty oraz karty. Więcej
9 listopada 2018 Rejestracja podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez KRS
Informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A. Więcej
9 listopada 2018 Niedostępność systemów: db easyNET, db powerNET, db hipoNET oraz db Makler
W związku z pracami związanymi z przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., systemy: db easyNET, db powerNET, db hipoNET oraz db Makler będą niedostępne od 9.11.2018 r. (piątek), od godz. 18:00 do 12.11.2018 r. Więcej
7 listopada 2018 Niedostępność formularza hipotecznego na www w dniach 7-12.11.2018
W związku z planowanym na 9.11.2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., w dniach 7-12 listopada 2018 r. nie będzie możliwości złożenia wniosku / przesłania dokumentów za pośrednictwem formularza hipotecznego na stronie www Banku. Więcej
7 listopada 2018 Informacja od Santander Bank Polska S.A. o sposobie otrzymywania wyciągów do kart kredytowych
Informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Santander Bank Polska S.A., jeśli dotychczas w Deutsche Bank Polska S.A. otrzymywali Państwo zestawienia transakcji dla karty kredytowej w formie elektronicznej – aby zachować tę funkcjonalność, niezbędny będzie dostęp do usług bankowości elektronicznej Santander online.
7 listopada 2018 Ważne informacje dla Klientów indywidualnych i firmowych dotyczące planowanego przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A.
W związku z zaplanowanym na 9 listopada 2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. przekazujemy ważne informacje. Więcej
5 listopada 2018 Planowane przekierowanie strony www.deutschebank.pl na www.db.com/poland
Informujemy, że w związku z planowanym na 9.11.2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. (wcześniej Bank Zachodni WBK S.A.), od dnia 10 listopada 2018 r. (po dniu rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez Krajowy Sąd Rejestrowy), nastąpi przekierowanie strony http://www.deutschebank.pl/ na docelową stronę Deutsche Bank Polska S.A. www.db.com/poland. Więcej
5 listopada 2018 Ograniczony zakres usług Teleserwisu w dniach 8-11 listopada 2018 r.
W związku z planowanym na 9.11.2018 r.* przeniesieniem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zakres usług Teleserwisu w dniach 8-11.11.2018 r. z przyczyn technicznych będzie ograniczony. Więcej
2 listopada 2018 Informacje o procesie aktywacji dostępu do bankowości elektronicznej Santander Bank Polska dla Klientów indywidualnych i biznesowych wydzielanej części Deutsche Bank Polska oraz Klientów Biura Maklerskiego
29 października 2018 Podziękowanie dla Klientów Deutsche Bank Polska
W imieniu Zarządu oraz Pracowników Deutsche Bank Polska S.A. pragniemy podziękować za wiele lat współpracy naszym Klientom; w szczególności tym, którzy w związku ze sprzedażą wydzielonej części Banku, już wkrótce staną się Klientami Santander Bank Polska S.A. Więcej
29 października 2018 Ważne – zasady bezpieczeństwa korzystania z systemów bankowości internetowej
Przypominamy, że Deutsche Bank Polska S.A. nie wysyła SMS ani wiadomości e-mail, w których zamieszczane byłyby linki do serwisów bankowości elektronicznej lub stron, na których niezbędna byłaby aktualizacja lub podanie jakichkolwiek danych osobowych lub danych poufnych (np. Identyfikatora Użytkownika oraz Hasła). Bank nie przesyła także próśb o zainstalowanie dodatkowego oprogramowania.
28 września 2018 Bezpłatne wypłaty z bankomatów Santander Bank Polska S.A. dla Klientów indywidualnych
Informujemy, że od 01.10.2018 r. wypłaty gotówki realizowane za pomocą kart debetowych Deutsche Bank Polska S.A. we wszystkich bankomatach Santander Bank Polska S.A. będą bezpłatne.
17 września 2018 Zmiana numerów rachunków dla części kredytów / pożyczek
Zmiana dotyczy: kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielonych w walutach innych niż złoty (w tym również tych udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty); a także kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.
12 września 2018 Informacja nt. podziału Deutsche Bank Polska SA - Ochrona gwarancyjna zgromadzonych środków
Szanowni Państwo,
w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1876 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „Prawo bankowe”), informujemy, że wydzielona część Deutsche Bank Polska S.A. obejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą m. in. zgromadzone przez Państwa w Deutsche Bank Polska S.A. środki, objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1937 z późniejszymi zmianami) (dalej jako „ustawa o BFG”) zostanie przeniesiona w drodze podziału przez wydzielenie na Santander Bank Polska S.A.
8 sierpnia 2018 Rozliczenie opłat za prowadzenie ROR – treść korespondencji do grupy uprawnionych Klientów
W dniu 8 sierpnia 2018 r. został skierowany do określonej grupy klientów Deutsche Bank Polska S.A.
3 sierpnia 2018 Rozliczenie opłat za prowadzenie ROR
Informujemy, że w dniu 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr DOIK-3/2018
17 lipca 2018 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A. i przeniesienie jego Działalności Wydzielanej do Banku Zachodniego WBK S.A.
W dniu 17 lipca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie na podział Deutsche Bank Polska S.A. przez wydzielenie, w wyniku którego zorganizowana część przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A. zostanie przeniesiona do Banku Zachodniego WBK S.A. z chwilą rejestracji podziału przez właściwy sąd rejestrowy, planowanej w IV kwartale 2018 r.
11 lipca 2018 Wycofanie z oferty "Inwestycyjny Duet"
Informujemy, że 18 lipca br. „Inwestycyjny Duet” zostanie wycofany z oferty Deutsche Bank Polska.
3 lipca 2018 Informacja dotycząca kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF
Deutsche Bank Polska przedłużył okres obowiązywania rozwiązań dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne denominowane w CHF do 31 grudnia 2018 r.
21 czerwca 2018 Prace serwisowe systemów bankowości internetowej i Teleserwisu
Systemy db easyNET i powerNET, a także szybkie płatności internetowe będą niedostępne 23.06.2018 r. (sobota), godz. 00:00 do 24.06.2018 r. (niedziela) godz. 11:00.
15 czerwca 2018 Rachunek VAT i Split Payment
Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) i rachunku VAT od 1 lipca 2018 r.
16 maja 2018 Zmiany w dokumentacji wybranych produktów bankowych – obowiązujące od 8 sierpnia 2018 roku
Uprzejmie informujemy, że z dniem 8 sierpnia 2018 r. Deutsche Bank Polska S.A. dostosowuje się do wymagań wprowadzonych ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych i niektórych innych ustaw, która implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego do polskiego porządku prawnego.
14 marca 2018 Zmiana nazwy ulicy – nowy adres siedziby Deutsche Bank Polska S.A.
Informujemy, że w związku z Zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. nazwa ulicy (al. Armii Ludowej), przy której mieści się siedziba Deutsche Bank Polska została zmieniona na ul. Lecha Kaczyńskiego.
7 marca 2018 Deutsche Bank Instytucją Roku 2017 w kategorii Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych
Deutsche Bank został uhonorowany tytułem Instytucja Roku 2017. Bank otrzymał statuetkę w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych”.
23 lutego 2018 Uzgodnienie Planu Podziału Deutsche Bank Polska S.A.
W dniu 23 lutego 2018 r. Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. oraz Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podjęły uchwały w sprawie przyjęcia Planu Podziału i uzgodniły Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”), sporządzony zgodnie z art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) („Plan Podziału”).
15 lutego 2018 Ważne – przypomnienie zasad bezpieczeństwa dla Użytkowników systemów bankowości elektronicznej
Deutsche Bank przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa korzystania z systemów bankowości internetowej.
6 lutego 2018 Okresowe ulgi w ramach kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF za 2017 r.
Konieczność złożenia oświadczenia dotyczącego celu kredytu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r.
4 stycznia 2018 Informacja dotycząca kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF
Deutsche Bank Polska przedłużył okres obowiązywania rozwiązań dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne denominowane w CHF do 30 czerwca 2018 r.
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.